Quyết định 3584/QĐ-BCT năm 2016 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời Lưu

21 0 31/08/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3584/QĐ-BCT năm 2016 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3584/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016QUYẾT ĐỊNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜIÁp dụng đến hết ngày 13 tháng 1 năm 2017BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy banThường vụ Quốc hội về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép mạ (còngọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam, được phân loại theo mã HS: 7210.41.11;7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19;7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12;7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91;7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21 7212.50.22; 7212.50.29;7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90;7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91, có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa(bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã vụ việc AD02) với nội dung chi tiết nêutrong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời được thực hiệntheo pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.1 Nơi nhận:- Như Điều 4; - Ban Kinh tế Trung ương;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;- Các Thứ trưởng;- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK);- Website Bộ Công Thương;- Các Cục/Vụ: CNNg, XNK ĐB, PC, KHCN, KV1, HTQT;- Hiệp hội Thép Việt Nam;- Lưu: VT, QLCT (04).BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn AnhTHÔNG BÁOV/V ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI(Kèm theo Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởngBộ Công Thương)Theo quy định tại Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào ViệtNam và Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào ViệtNam, Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về việc áp dụng biện pháp chốngbán phá giá tạm thời đối với sản phẩm tôn mạ (còn gọi là thép mạ) nhập khẩu có xuấtxứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông) (“Trung Quốc”) và ĐạiHàn Dân quốc (“Hàn Quốc”) (mã vụ việc AD02) với nội dung chi tiết như sau:1. Thông tin cơ bảnNgày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 818/QĐ-BCT vềviệc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ (còn gọi là tônmạ) nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm HồngKông) và Hàn Quốc.Ngày 23 tháng 5 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2003/QĐ-BCT vềviệc gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ đối với vụ việc nêu trên (đến ngày 03 tháng 8năm 2016). Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương(Cơ quan điều tra) đã gửi dự thảo kết luận điều tra sơ bộ cho các bên liên quan có ýkiến bình luận.Căn cứ ý kiến bình luận của các bên liên quan đối với dự thảo kết luận điều tra sơ bộ,Cơ quan điều tra đã hoàn thiện kết luận điều tra sơ bộ, là căn cứ áp dụng biện phápchống bán phá giá tạm thời.2 2. Bên Yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giáBên yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá là bốn nhà sản xuất thép mạ củaViệt Nam, cụ thể như sau:a. Công ty cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC)Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Ấp Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh BàRịa-Vũng Tàu, Việt Namb. Công ty TNHH Tôn Phương Nam (SSSC)Địa chỉ: Đường số 9, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai, Việt Namc. Công ty cổ phần Thép Nam KimĐịa chỉ: Đại lộ N1, Khu Sản Xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, Việt Namd. Công ty cổ phần Tôn Đông ÁĐịa chỉ: Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, TỉnhBình Dương3. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng thuế chống bán phá giá3.1. Tên gọi: thép mạ (còn gọi là tôn mạ)3.2. Chủng loại: hàng hóa bị điều tra là một số sản phẩm thép cacbon cán phẳng ởdạng cuộn và không phải dạng cuộn, chứa hàm lượng cacbon dưới 0,60% tính theotrọng lượng, có tráng, mạ hay phủ kim loại chống gỉ như kẽm hoặc nhôm hoặc cáchợp kim gốc sắt theo tất cả các phương pháp phủ kẽm hợp kim gốc sắt, bất kể độ dàyvà chiều rộng.3.3. Mã HS theo Biểu thuế nhập khẩu hiện hànhHàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam được phân loạitheo danh sách các mã HS như sau: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11;7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12;7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90;7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12;7212.50.19; 7212.50.21 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92;7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11;7226.99.91 (tổng cộng 35 mã HS).3.4. Các đặc tính cơ bản: Thép mạ, được phủ lớp kim loại, có đặc tính chống gỉ nhưchịu đựng phong hóa, ngoài ra có đặc tính kết dính và tạo hình tốt. Khả năng chống gỉvà các khả năng hữu ích khác của thép được tăng cường bằng tỷ lệ thích hợp hàmlượng cacbon và các thành phần khác trong lớp tính theo trọng lượng.3.5. Mục đích sử dụng chính: Sản phẩm thép mạ được sử dụng làm vật liệu xâydựng, bộ phận xe ô tô, vách ngăn, khung lưng tủ lạnh, vỏ máy vi tính, ống thông gió,vách sau máy điều hòa không khí, kim loại có tráng men, ống, đai thùng, đồ nội thất,3