Quyết định 15/2017/QĐ-TTg Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Lưu

34 2 16/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Như vậy có được hiểu là tất cả các loại hàng nằm trong danh mục phải làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu, nếu nhập khẩu về Việt nam theo hình thức hàng lẻ đóng chung container đều sẽ được chuyển về kho hàng lẻ (CFS) và được làm thủ tục hải quan tại Chi cục quản lý kho hàng lẻ này hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18864:Tại khoản 9 điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 05 năm 2017 nêu"Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ đượclàm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ. " Nhưvậy có được hiểu là tất cả các loại hàng nằm trong danh mục phải làm thủ tục tại hảiquan cửa khẩu, nếu nhập khẩu về Việt nam theo hình thức hàng lẻ đóng chungcontainer đều sẽ được chuyển về kho hàng lẻ (CFS) và được làm thủ tục hải quan tạiChi cục quản lý kho hàng lẻ này hay không?Ngày gửi: 17/05/2017 - Trả lời: 23/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty vận tải đường bộ Việt NamĐịa chỉ: Hà Nội - Email : huutuyen.gtvt.hn@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 9 điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 (có hiệu lựctừ ngày 01/07/2017) của Thủ tướng Chính phủ quy định:“Điều 2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục kèm theo Quyết định này được làmthủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quanngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau:…9. Hàng hóa nhập khẩu đóng chung container đưa về địa điểm thu gom hàng lẻđược làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ”.Như vậy, hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải làm thủ tục tại cửa khẩuban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg nhưng khi nhập khẩu đóng chungcontainer để đưa về địa điểm thu gom hàng lẻ được làm thủ tục hải quan tại cơ quanhải quan quản lý địa điểm thu gom hàng lẻ. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.1