Quyền xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI Lưu

553 7 19/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Theo giấy đăng ký đầu tư thì có chức năng sản xuất và gia công hạt nhựa, doanh nghiệp FDI có mặc nhiên được quyền xuất khẩu các sản phẩm do mình làm ra cho thị trường nước ngoài không ah?Đối với sản phẩm do mình làm ra, em có được bán ở thị trường trong nước không ah?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18554:1. Theo giấy đăng ký đầu tư thì có chức năng sản xuất và gia công hạt nhựa, doanhnghiệp FDI có mặc nhiên được quyền xuất khẩu các sản phẩm do mình làm ra cho thịtrường nước ngoài không ah?Đối với sản phẩm do mình làm ra, em có được bán ở thịtrường trong nước không ah?2. Cty định nhập 1 số mặt hàng về, gắn vào sản phẩm do công ty làm ra và bán. Hàngnày có thể mua từ trong nước hoặc mua từ nước ngoài. Cty cũng định vừa bán trongnước và bán nội địa. Vậy Cty có cần xin quyền phân phối không ah?Ngày gửi: 20/03/2017 - Trả lời: 27/03/2017Tên doanh nghiệp: BRGĐịa chỉ: Nhơn Trạch, Đồng Nai - Email : rosemary012014@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bánhàng hoá là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, các hoạt động khác đượcquy định tại Chương IV, Chương V, Chương VI của Luật Thương mại.2. Xuất khẩu, nhập khẩu là các hoạt động được quy định tại Điều 28 của Luật Thươngmại.3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyềnđứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủtục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạnglưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật ViệtNam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cóquy định khác.4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Namđể bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chứchoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác.5. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hoá và nhượngquyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.1 6. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối...”.Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thươngquy định:“Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hàng hoáDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bánhàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy địnhcủa Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ củadoanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.Theo các quy định trên, công ty chỉ được thực hiện sản xuất kinh doanh theo đúngphạm vi quy định của Giấy phép đầu tư.Đối với sản phẩm hàng hoá do công ty sản xuất có nguồn gốc từ nguyên liệu nhậpkhẩu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặcđược sản xuất 01 phần hay hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu mua trong nước thì đượcphép xuất khẩu hoặc được bán cho các doanh nghiệp nội địa mà không cần phải cóGiấy phép thực hiện quyền xuất khẩu.Trường hợp công ty thực hiện các hoạt động phân phối quy định tại khoản 5 điều3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP thì cần có Giấy phép cấp về thực hiện các quyền kinhdoanh.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2