Quyền kinh doanh của Doanh nghiệp chế xuất Lưu

125 5 22/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty EPE (nằm trong khu chế xuất) có được nhập hàng từ nội địa và sau đó xuất hàng ra nội địa bán hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18569:Công ty EPE (nằm trong khu chế xuất) có được nhập hàng từ nội địa và sau đó xuất hàng ra nội địa bán hay không? Ngày gửi: 23/03/2017 - Trả lời: 29/03/2017Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TM - DV Hàng Hóa ANCĐịa chỉ: 35 Trần Quốc Hoàn, phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: “Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”. - Căn cứ Khoản 9, Điều 1, Nghị định số 164/ 2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế: “5. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý củadoanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Quan hệ trao đổi hàng hóa được sản xuất các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.” - Căn cứ Điều 3, Nghị định số 23 2013/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ:“Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, các hoạt động khác được quyđịnh tại Chương IV, Chương V, Chương VI của Luật Thương mại.2. Xuất khẩu, nhập khẩu là các hoạt động được quy định tại Điều 28 của Luật Thươngmại.1 3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.5. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hoá và nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.6. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.”Theo quy định trên, công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động theoloại hình DNCX, chỉ được thực hiện các hoạt động mua bán và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp chế xuất có quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì doanh nghiệp chế xuất chỉ được thực hiện đúng các quyền theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ kể trên.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2