Quyền của bên nhận gia công (Điều 32, Nghị Định 187-2013-NĐ-CP) Lưu

18 2 27/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cho chúng tôi hỏi là "được cung ứng" nghĩa là bên nhận gia công được quyền mua nguyên liệu (một phần hoặc toàn bộ) để cung ứng cho hợp đồng gia công hay bên đặt gia công cung cấp nguyên liệu cho hợp đồng gia công?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18592:Theo điểm c khoản 2 điều 32 Nghị Định 187/2013/NĐ-CP (20/11/2013) có nêu quyềnvà nghĩa vụ của bên nhận gia công: “c/ Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyênliệu, phụ liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công...”. Chochúng tôi hỏi là " được cung ứng" nghĩa là bên nhận gia công được quyền mua nguyênliệu (một phần hoặc toàn bộ) để cung ứng cho hợp đồng gia công hay bên đặt gia côngcung cấp nguyên liệu cho hợp đồng gia công?Ngày gửi: 28/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty FDIĐịa chỉ: Bình Dương - Email : thanhaxim@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm c khoản 2 điều 32 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ quy định:“Điều 32. Quyền, nghĩa vụ của bên đặt và nhận gia công…2. Đối với bên nhận gia công:c) Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia côngtheo thỏa thuận trong hợp đồng gia công; phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định củaLuật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, phụ liệu, vật tư muatrong nước”.Căn cứ khoản 1 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủquy định:“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng giacông được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:…g) Sản phẩm gia công xuất khẩu.Trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trongnước có thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu phải chịu thuế đối với phần trị giá nguyênliệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo thuế suất của nguyênliệu, vật tư.Theo các quy định trên, bên nhận gia công được cung ứng một phần hoặc toàn bộnguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công. Tuynhiên, đối với sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trongnước có thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu phải chịu thuế đối với phần trị giá nguyên1 liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo thuế suất của nguyênliệu, vật tư.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2