Quy trình kiểm tra sau thông quan Lưu

157 2 14/10/2018 Đăng bởi : bichngoc 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Vì lý do khách quan chưa thể sắp xếp người đến làm việc, nên chúng tôi đã gửi công văn xin chuyển thời gian làm việc với quý chi cục sang ngày 25/06/2018. Và nhận được Thông báo chấp nhận của chi cục HQ.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Nguyễn Danh Tuấn  ỏ ư ợLĩnhvực:Kiểm tra sau thông quanTiêuđề:Quy trình kiểm tra sau thông quanCâu hỏi:Công ty chúng tôi có lô hàng nhập khẩu A11 đã thông quan,Ngày 12/06/2018,công ty nhận được giấy mời làm việc tại trụ sở cơ quan HQ củaChi cục HQ nơi làm thủ tục mời lên làm việc liên quan đến trị giá hải quan thuộc tờ khai trên, ngày hẹn làm việc là ngày 18/06/2018Vì lý do khách quan chưa thể sắp xếp người đến làm việc, nên chúng tôi đã gửi công văn xin chuyển thời gian làm việc với quý chi cục sang ngày 25/06/2018. Và nhận được Thông báo chấp nhận của chi cục HQ.Nhưng đến ngày 25/06/2018, lãnh đạo công ty đi công tác dài ngày từ trước đó chưa về, chưa thể chuẩn bị chứng từ và sắp xếp người đến làm việc nên đã thông báo (không có văn bản) xin lùi lịch làm việc với chi cục HQ sang 26 hoặc 27/06 nhưng không được chấp nhận.Ngay trong ngày 25/06/2018, chi cục HQ đã ra Thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan và ngày 26/06/2018 ra Quyết định ấn định thuế đều ghi nhận “do công ty XXX không đến làm việc, không cung cấp được chứng từ, tài liệu chứng minh được trị giá giao dịch mà công ty đã khai báo”.Công ty chúng tôi thấy việc ra Thông báo và Quyết định trên là quá nóng vội.Theo điểm a, khoản 1, điều 9 của Quyết định 1410/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan; thì thời hạn kiểm tra tối đa là năm (05) ngày làm việc;và theo điểm b1, khoản 3, Điều 142 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC: Trường hợp người khai HQ không chấp hành Quyết định kiểm tra: Quá thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra ghitrên Quyết định kiểm tra mà người khai HQ không gửi hồ sơ tài liệu hoặc không cử đại diện đến làm việc, cơ quan HQ tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định và xử lý trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu của cơ quan hải quan hiện có.Theo 02 văn bản trên, công ty chúng tôi chưa hết hạn làm việc, nên chi cục HQ đã ra văn bản xử lý ngay lập tức là không hợp lý, nên chúng tôi đã làm công văn thắc mắc với chi cục HQ. Và nhận được trả lời:Do tờ khai được thông quan và chuyển kiểm tra sau thông quan trước thời điểm Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực, nên việc xử lý kết quả kiểm tra sau thôngquan, chi cục HQ áp dụng theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 142 thông tư 38/2015/TT-BTC1 Chúng thôi thấy xử lý như thế là không hợp lý:- Ngày 04/06/2018 tờ khai được thông quan lúc 15h35- Ngày 05/06/2018 thông tư 39/2018/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực- Ngày 12/06/2018 công ty chúng tôi mới nhận được giấy mời làm việc, trên giấymời làm việc nêu rõ là mời làm việc theo Quyết định kiểm tra sau thông quan ngày 11/06/2018 (thời điểm này thông tư 39/2018/TT-BTC đã có hiệu lực)- Việc chuyển kiểm tra sau thông quan là việc nội bộ của cơ quan HQ, doanh nghiệp không thể nắm được, nên không thể lấy làm căn cứ làm việc. (chuyển hồ sơ từ 15h36-23h59 đã xử lý xong? nhưng 11/06/2018 mới ký QĐ kiểm tra sau thông quan?)Mong tổ tư vấn cho ý kiến,cơ sở pháp lý cho vụ việc này, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Cục Kiểm tra sau thông quanNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:Theo phản ánh, ngày ban hành quyết định KTSTQ (11/6/2018) thời điểm Thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực, tuy nhiên Công ty được Chi cục HQ giải thích tờ khai được thông quan và chuyển KTSTQ trước thời điểm Thông tư số 39/2018/TT-BTC cóhiệu lực.Căn cứ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả KTSTQ tại trụsở cơ quan Hải quan thì:- Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 04/6/2018 thực hiện theo quy định tại Điều 142 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;- Từ ngày 05/6/2018 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 có hiệu lực, theo đó thực hiện theo quy định tại khoản 73 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đề nghị Công ty căn cứ vào hồ sơ vụ việc, đối chiếu quy định nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.Công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.2 Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết.Trân trọng./.3