Phụ lục MẪU TỜ KHAI 03-YCGN VÀ 04-YCSĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Lưu

23 3 29/07/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Phụ lục MẪU TỜ KHAI 03-YCGN VÀ 04-YCSĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lụcMẪU TỜ KHAI 03-YCGN VÀ 04-YCSĐ(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)Mẫu số: 03-YCGN TỜ KHAIYÊU CẦU GHI NHẬNTỔ CHỨC DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNGNGHIỆP/NGƯỜI ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà NộiChủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghinhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữucông nghiệp*DẤU NHẬN ĐƠN(Dành cho cán bộ nhận đơn) CHỦ ĐƠN Tên đầy đủ/Họ tên: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: NỘI DUNG YÊU CẦU Yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đạidiện SHCN  Yêu cầu ghi nhận người đại diện SHCN01 Người đại diện của tổ chức có chứng chỉhành nghề: Người đứng đầu/  Người được ngườiđứng đầu ủy quyềnChứng chỉ hành nghề: Số: … Ngày cấp: …Chứng chỉ hành nghề của cá nhân: Số: … Ngày cấp: …Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN mà cánhân là thành viên: ... CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠNKIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn) Tờ khai theo mẫu  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộng  Bản gốc để đối chiếu    Bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng * Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông  nếu các thông tin ghi sau các ôvuông là phù hợp.Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên) lao động đối với cá nhân có Chứng chỉhành nghề Bản gốc để đối chiếu   Bản sao văn bản ủy quyền của ngườiđứng đầu tổ chức cho cá nhân có Chứngchỉ hành nghề Bản gốc để đối chiếu    Bản sao chứng từ nộp lệ phí (nếu nộp lệphí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trựctiếp vào tài khoản của Cục SHTT) CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠNTôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàntoàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khai tại: ……… ngày … tháng … năm … Chữ ký, họ tên của chủ đơn/đại diện của chủ đơn (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu chủ đơn là tổchức)