Phụ lục 1 QUY TẮC XUẤT XỨ (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT) Lưu

145 7 07/12/2008 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Phụ lục 1 QUY TẮC XUẤT XỨ (Ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT)

Bình luận

Thông tin bài viết

Phụ lục 1QUY TẮC XUẤT XỨ(Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AJ)Điều 1. Giải thích từ ngữ1. “Người xuất khẩu” là cá nhân hoặc pháp nhân tại nước thành viên xuấtkhẩu và xuất khẩu hàng hóa từ chính nước đó;2. “Tàu chế biến của nước thành viên” hoặc “tàu của nước thành viên” làtàu: a) Được đăng ký tại nước thành viên đó;b) Được phép treo cờ của nước thành viên đó;c) Ít nhất 50% thuộc sở hữu của cá nhân của một hay nhiều nước thànhviên, hoặc thuộc sở hữu của một pháp nhân có trụ sở chính đặt tại một nướcthành viên, trong đó các đại diện, chủ tịch hội đồng quản trị và đa phần cácthành viên của hội đồng quản trị đó là công dân của một hay nhiều nước thànhviên, và ít nhất 50% cổ tức thuộc sở hữu của cá nhân hoặc pháp nhân của mộthoặc nhiều nước thành viên; vàd) Có ít nhất 75% trong tổng số thuyền trưởng, sĩ quan và thủy thủ trêntàu là công dân của một hay nhiều nước thành viên;3. “Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi” là những nguyêntắc đã được nhất trí thừa nhận áp dụng tại một nước thành viên về việc ghi chépcác khoản doanh thu, chi phí, phụ phí, tài sản và các khoản phải trả; truy xuấtthông tin; và việc lập các báo cáo tài chính. Những nguyên tắc này có thể baogồm các hướng dẫn chung cũng như các quy định và thủ tục thực hiện cụ thể;4. “Hàng hóa” bao gồm bất kỳ hàng hóa thương mại, sản phẩm, vật phẩmhoặc nguyên liệu, vật liệu nào;5. “Nguyên vật liệu giống nhau và có thể dùng thay thế lẫn nhau” lànhững nguyên vật liệu cùng loại có chất lượng như nhau, có cùng đặc tính vậtlý và kỹ thuật, và một khi các nguyên vật liệu này được kết hợp lại để tạo ra sảnphẩm hoàn chỉnh thì không thể chỉ ra sự khác biệt về xuất xứ vì bất kỳ sự ghinhãn nào;6. “Người nhập khẩu” là cá nhân hoặc pháp nhân nhập khẩu hàng hóavào nước thành viên nhập khẩu;7. “Nguyên vật liệu” bao gồm bất kỳ vật liệu hay chất liệu nào được sửdụng hoặc tiêu tốn trong quá trình sản xuất hàng hóa hoặc được kết hợp lại để tạo ra một hàng hoá, hoặc được sử dụng trong quá trình sản xuất ra một hànghóa khác;8. “Hàng hóa có xuất xứ” hoặc “Nguyên vật liệu có xuất xứ” là hàng hoáhoặc nguyên vật liệu đáp ứng các tiêu chí xuất xứ theo các quy định của Phụ lụcnày;9. “Vật liệu đóng gói và bao gói để vận chuyển” là hàng hoá được sửdụng để bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển sản phẩm đó mà khôngphải là vật liệu đóng gói và bao gói chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ;10. “Cho hưởng ưu đãi thuế quan” nghĩa là áp dụng thuế suất thuế ưu đãiđặc biệt cho hàng hoá có xuất xứ của nước thành viên xuất khẩu; và11. “Sản xuất” là các phương thức để thu được hàng hóa, bao gồm việcnuôi trồng, khai thác mỏ, thu hoạch, chăn nuôi, gây giống, chiết xuất, thu nhặt,thu lượm, săn bắt, đánh bắt, đặt bẫy, săn bắn, sản xuất, gia công hoặc lắp rápmột hàng hóa.Điều 2. Hàng hóa có xuất xứHàng hóa được coi là có xuất xứ của một nước thành viên nếu hàng hóađó: 1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước thành viênđó như được quy định tại Điều 3; hoặc2. Đáp ứng các quy định tại Điều 4 trong trường hợp sử dụng nguyên liệukhông có xuất xứ; hoặc3. Được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó từ các nguyên liệu cóxuất xứ của một hay nhiều nước thành viên,và đáp ứng tất cả các quy định khác của phụ lục này.Điều 3. Hàng hóa có xuất xứ thuần túyTheo khoản 1, Điều 2, các sản phẩm liệt kê dưới đây được xem là có xuấtxứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước thành viên:1. Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch, háihoặc thu lượm tại nước thành viên đó;Ghi chú: Cây trồng ở đây nghĩa là tất cả các loại thực vật, bao gồm câyăn quả, hoa, rau cỏ, rong biển, nấm và thực vật sống.2. Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại nước thành viên đó;Ghi chú: Động vật sống được nhắc đến tại các khoản 2 và khoản 3 nghĩa là tất cả các loại động vật sống, bao gồm động vật có vú, chim, cá, động vậtgiáp xác, động vật thân mềm, loài bò sát, vi khuẩn và vi rút.3. Các sản phẩm thu được từ động vật sống tại nước thành viên đó;4. Sản phẩm thu được từ săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt, thu lượm hoặc sănbắt tại nước thành viên đó;5. Khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên khác chưa được liệt kê từkhoản 1 đến khoản 4, được chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, vùng biển, đáy biểnhoặc dưới đáy biển của nước thành viên đó;6. Sản phẩm đánh bắt từ vùng biển, đáy biển hoặc dưới đáy biển bênngoài lãnh hải của nước thành viên đó, với điều kiện là nước thành viên đó cóquyền khai thác vùng biển, đáy biển và dưới đáy biển đó theo pháp luật củanước thành viên đó và theo pháp luật quốc tế;Ghi chú: Không một quy định nào trong Hiệp định này ảnh hưởng đếnquyền và nghĩa vụ của các nước thành viên theo pháp luật quốc tế, kể cả theoCông ước Liên hợp quốc về Luật biển.7. Sản phẩm đánh bắt và các sản phẩm biển khác lấy từ bên ngoài vùngbiển bằng tàu của nước thành viên đó;8. Sản phẩm được chế biến và/hoặc được sản xuất ngay trên tàu chế biếncủa nước thành viên chỉ từ các sản phẩm đã nêu tại khoản 7;9. Các vật phẩm được thu lượm ở nước thành viên đó nhưng không cònthực hiện được chức năng ban đầu hoặc không thể sửa chữa hay khôi phục đượcvà chỉ có thể vứt bỏ, lấy làm phụ tùng hoặc làm nguyên liệu thô, hoặc sử dụngvào mục đích tái chế;10. Phế thải và phế liệu có nguồn gốc từ quá trình sản xuất hoặc gia côngtại nước thành viên đó, bao gồm cả việc khai thác mỏ, trồng trọt, chế tạo, tinhchế, thiêu đốt và xử lý chất thải; hoặc có nguồn gốc từ việc tiêu dùng tại nướcthành viên đó, và chỉ có thể vứt bỏ hoặc dùng làm nguyên liệu thô; và11. Hàng hoá thu được hoặc được sản xuất tại nước thành viên đó từ cáchàng hoá được quy định từ khoản 1 đến khoản 10 của điều này.Điều 4. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy1. Theo khoản 2, Điều 2, một hàng hóa, ngoại trừ những hàng hoá quyđịnh tại khoản 2 dưới đây, được coi là có xuất xứ tại một nước thành viên nếu:a) Có hàm lượng giá trị khu vực (sau đây gọi tắt là “RVC”) không dưới40% tính theo công thức quy định tại Điều 5, và công đoạn sản xuất cuối cùngđược thực hiện tại nước thành viên đó; hoặc