Phế liệu phế phẩm nguyên phụ liệu Lưu

7 0 25/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cho hỏi “nguyên liệu” nói trên là" toàn bộ nguyên liệu" đã nhập khẩu hay là phần "nguyên liệu dư thừa"?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18765:Theo khoản 4 Điều 10 Nghi định 134/2016/NĐ0CP ngày 01/9/2016 quy định: “ Phếliệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia côngđược miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị giatăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”.Cho hỏi “nguyên liệu” nói trên là" toàn bộ nguyên liệu" đã nhập khẩu hay là phần"nguyên liệu dư thừa"? Ngày gửi: 26/04/2017 - Trả lời: 03/05/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: - Email : kimngan@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 điều 10 và khoản 1 điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày01/09/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công khôngquá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng giacông được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giátrị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hảiquan”.Quy định trên đã rất rõ ràng về tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhậpkhẩu, đề nghị công ty nghiên cứu kỹ quy định để thực hiện.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1