Phạt nộp chậm báo cáo quyết toán Lưu

647 7 12/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy với trường hơp công ty chúng tôi nộp báo cáo quyết toán bằng hồ sơ giấy cho Chi cục hải quan vào ngày 30/03/2017 và truyền số liệu trên phần mềm Vnacc vào ngày 31/03/2017 có bị xử vi phạm hành chính vì hành vi nộp chậm không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18669:Công ty là doanh nghiệp FDI, hoạt động trong ngành may mặc, nhập nguyên liệu vềđể sản xuất hàng xuất khẩu. Điều 60 Thông tư 38 có quy định về thời hạn nộp báo cáoquyết toán: “ Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tàichính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vậttư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hảiquan”. Doanh nghiệp chúng tôi có làm báo cáo theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQLban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC bằng hồ sơ giấy nộp cho chi cục hảiquan vào ngày 30/03/2017 và truyền số liệu trên phần mềm Vnacc lên hải quan vàongày 31/03/2017. Bộ phận kế toán cũng truyền báo cáo quyết toán thuế lên cơ quanthuế vào ngày 31/03/2017, mà theo quy định về thời hạn nộp báo cáo quyết toán bênthuế và hải quan đều giống nhau: "chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc nămtài chính", bên cơ quan thuế thì chấp nhận thời hạn 90 ngày kết thúc vào ngày31/03/2017 là đúng thời hạn. Nhưng bên cơ quan hải quan thì không chấp nhận (ngày30/03/2017) là ngày hết hạn. Công ty chúng tôi truyền báo cáo quyết toán vào ngày31/03/2017 sẽ bị xử phạt hành chính vì nộp chậm báo cáo quyêt toán theo điểm 3c.điều 6 nghị định 45/2016/NĐ-CP. (mức phạt từ 2000.000- 5000.000). Vậy với trườnghơp công ty chúng tôi nộp báo cáo quyết toán bằng hồ sơ giấy cho Chi cục hải quanvào ngày 30/03/2017 và truyền số liệu trên phần mềm Vnacc vào ngày 31/03/2017 cóbị xử vi phạm hành chính vì hành vi nộp chậm không?Ngày gửi: 13/04/2017 - Trả lời: 14/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MALIA TTAĐịa chỉ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC - Email : HOANTT1603@GMAIL.COMVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 60. Báo cáo quyết toán1. Thời hạn nộp báo cáo quyết toánĐịnh kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngườikhai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc,thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan”.Như vậy, trường hợp năm tài chính của công ty kết thúc ngày 31/12/2016 thì ngày31/03/2017 được tính là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Do đó, nếucông ty truyền báo cáo quyết toán và có số tiếp nhập vào ngày 31/03/2017 thì không bịxem là trễ hạn nộp báo cáo quyết toán. Theo đó thì công ty không bị xử phạt vi phạmhành chính về hành vi nộp báo cáo quyết toán quá thời hạn quy định.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2