Phân luồng tờ khai hải quan. Luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ là gì? Lưu

781 67 13/10/2018 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hàng hóa luồng 1: gồm hàng hóa nhập khẩu là tài liệu, chứng từ thương mại; hàng hóa nhập khẩu được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật;

Bình luận

Thông tin bài viết

Phân Luồng Tờ Khai Hải Quan? Ý Nghĩa Của Luồng Xanh, Luồng Vàng, Luồng Đỏ?Về cơ bản hiện nay hải quan Việt Nam áp dụng 3 luồng chính: Xanh, Vàng, Đỏ. Tuỳ trường hợp cụ thể mà hàng của bạn bị xếp vào luồng nào, bài viết này sẽ đi sâu phân tích và đưa ra các thông tư để bạn áp dụng.1. Phân luồng Tờ khai hải quan (Xanh/Vàng/Đỏ) làgì?Việc phân luồng hàng hóa (hàng xuất, hàng nhập) trong Hải quan, gọi tắt là phân luồng Hải quan, được cho là một công cụ, thủ tục và hình thức hữu hiệu giúp cơ quan Hải Quan thực hiện việc giám sát, kiểm tra và quản lý hàng hóa ra và vào lãnh thổ 1LUỒNG XANHThông quan trên mạng (sau khi nộp thuế)LUỒNG VÀNGNộp hồ sơ để hải quan kiểm traThông quan nếu hợp lệ (sau khi nộp thuế)Chuyển luồng đỏ nếu có dấu hiệu vi phạmThông quan nếu hợp lệ (sau khi nộp thuế)LUỒNG ĐỎNộp hồ sơ để hải quan kiểm traXuất trình hàng hóa để hải quan kiểm traThông quan nếu hợp lệ (sau khi nộp thuế) Việt nam. Hiện nay, Hải quan Việt Nam sẽ phân loại hàng hóa dưới hình thức 3 luồng:Luồng xanh, vàng và đỏ. Mỗi luồng hàng được phân loại nói lên mức độ đánh giá của cơ quan Hai quan đối với hàng hóa trong quá trình quản lý rủi ro. Theo đó, mức (1)-Luồng xanh: Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; mức (2)-Luồng vàng: kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; Và mức (3)-luồng đỏ: Kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa.Cũng có thể hình dung việc phân luồng hàng hóa giống như việc điều tiết phương tiện giao thông trên đường. Những hàng hóa tuân thủ đúng các quy định của cơ quan Hải quan sẽ được thông quan nhanh chóng ở các chặn màu Xanh (Luồng xanh) và chặn màu Vàng (Luồng Vàng), hàng hóa có nhiều dấu hiệu vi phạm sẽ bị chặn lại ở luồng Đỏ với các hàng rào kiểm định và thủ tục thông quan khắc khe.2. Quá trình thực hiện phân luồng và các quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa2.1 Quá trình thực hiện phân luồngTheo QĐ 874/QĐ-TCHQ ngày 15/05/2006 của Tổng cục Hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa thương mại gồm có 5 bước. Toàn bộ quá trình này được gọilà quá trình “Quản lý rủi ro” của Tổng cục Hải Quan.Cụ thể:Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm traBước 2: Đây là bước thông tin từ bước 1 sẽ được nhập vào máy tính, tự động xử lý và đưa ra Lệnh hình thức, mức độ kiểm traBước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóaBước 4: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục Hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quanBước 5: Phúc tập hồ sơNhư vậy, việc phân luồng hàng hóa thuộc luồng xanh, vàng hay đỏ sẽ được thực hiện sau bước 1. Hàng hóa được phân luồng chính thức tại bước 2. Theo đó, Lệnh hình thức sẽ cho ra các kết quả nhằm quyết định mức độ kiểm tra hàng hóa. Hàng hoá của bạn có thể vào các luồng sau:2.1.1 Luồng XanhTrường hợp này doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định pháp luật của nhà nước về hải quan, doanh nghiệp được miễn kiểm tra chi tiết chứng từ và miễn kiểm chi tiết 2 hàng hoá của doanh nghiệp. Thông thường thì các hàng xuất đi đều đặn vào luồng xanh khá nhiều.Hàng hóa xuất/nhập khẩu được chấp nhận thông quan từ nguồn thông tin khai hải quan điện tử. Hàng hóa được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế, đồng thời đi thẳng đến bước 4-Thu lệ phí và đóng dấu, sau đó tiến hành phúc tập hồ sơ.2.1.2 Luồng VàngNếu hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử cho ra kết quả phân luồng là Luồng vàng, hàng hóa phải được kiểm tra chi tiết hồ sơ (Chứng từ giấy), nhưng miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa. Sau khi việc kiểm tra được tiến hành tại bước 2, nếu không phát hiện thêm bất kỳ vi phạm nào, quá trình thông quan sẽ chuyển tới bước 4, tương tư như Luồng xanh.Trong trường hợp này hải quan sẽ áp dụng Điều 11, Nghị định 154/2005/NĐ – CP miễn kiểm tra chi tiết thực tế đối với một số mặt hàng khi:– Miễn kiểm tra hàng xuất khẩu và nhập khẩu nếu doanh nghiệp chấp hành tốt luật pháp về hải quan.– Hàng xuất khẩu (ngoại trừ những hàng xuất khẩu được làm từ nguyên liệu nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu có điều kiện theo chính sách quản lý xuất khẩu hàng hoá.)– Máy móc thiết bị có giá trị tạo tài sản cố định được miễn thuế như dự án đầu tư nướcngoài và đầu tư trong nước.– Hàng hoá từ nước ngoài được đưa và khu thương mại tự do, kho ngoại quan, cảng trung chuyển, hàng quá cảnh hay trường hợp cứu trợ khẩn cấp theo quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều 35 Luật Hải Quan, ngoài ra còn có những hàng hoá như dùng trong an ninh quốc phòng, hàng viện trợ nhân đạo, hàng hoá tạm nhập – tái xuất có thời hạn tại Điều 30,31,32 và 37 của Nghị định 154/2005/NĐ-CP– Hàng hoá thuộc diện đặc biệt như hàng do Thủ tương quyết định– Ngoài ra trong Nghị định còn nêu ra rất mơ hồ là hàng hoá không thuộc diện trên nhưng khi phân tích thông tin cho thấy không có khả năng vi phạm (?). Tham khảo Điều 113