Nộp thuế GTGT cho nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng phải tiêu hủy Lưu

84 2 02/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi nhập nguyên phụ liệu về để sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng do kế hoạch thay đổi, nguyên phụ liệu trên không phù hợp để sản xuất hàng xuất khẩu, do đó chúng tôi xin tiêu hủy lượng nguyên phụ liệu trên.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18808:Chúng tôi nhập nguyên phụ liệu về để sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng do kế hoạchthay đổi, nguyên phụ liệu trên không phù hợp để sản xuất hàng xuất khẩu, do đóchúng tôi xin tiêu hủy lượng nguyên phụ liệu trên. Theo công văn số:10193/TCHQ-TXNK (NGÀY 28/10/2016) của Tổng cục Hải quan trả lời công ty Pouyuen Việt Namvề chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập sản xuất xuất khẩu nhưng sau đómang đi tiêu hủy sẽ phải nộp thuế nhập khẩu, nhưng không phải nộp thuế GTGT.Nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu nhưng tiêu hủy, doanh nghiệp không phát sinhbán tiêu thụ trong nước có phải nộp thuế VAT cho lượng nguyên phụ liệu tiêu hủytrên không? Ngày gửi: 03/05/2017 - Trả lời: 10/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MALIA TTAĐịa chỉ: VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC - Email : HOANTT1603@GMAIL.COMVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Tham khảo hướng dẫn tại công văn 10193/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2016 của Tôngcục Hải quan thì:- ….; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng hàng hóakhông xuất khẩu được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng khôngcòn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấtbán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy không thuộc các trườnghơp miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.- ….; nguyên liệu, vật tư nhập khấu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng hàng hóakhông xuất khẩu được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng khôngcòn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấtbán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.Theo hướng dẫn trên, nguyên liệu vật tư nhập khẩu nhưng không còn sử dụng buộcphải tiêu huỷ không thuộc các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu nhưngthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1