Nộp thuế giá trị gia tăng cho hàng tái nhập khẩu hàng lỗi Lưu

121 2 21/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nhưng khi chuẩn bị đưa hàng ra sản xuất thì phía bạn hàng phát hiện ra lô hàng bị lỗi và yêu cầu trả lại. Sau khi ktra thì phòng chất lượng của chúng tôi xác nhận hang lỗi đó có thể sửa chữa và sử dụng để lắp ráp và tiêu thụ nội địa.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18610:Công ty chúng tôi có xuất khẩu một lô hàng sang Thái. Nhưng khi chuẩn bị đưa hàngra sản xuất thì phía bạn hàng phát hiện ra lô hàng bị lỗi và yêu cầu trả lại. Sau khi ktrathì phòng chất lượng của chúng tôi xác nhận hang lỗi đó có thể sửa chữa và sử dụngđể lắp ráp và tiêu thụ nội địa. Vì vậy công ty chúng tôi mong muốn sẽ tái nhập lô hàngxuất khẩu nói trên để sử dụng tiêu thụ trong nước. Trong Thông tư 119/214/TT-BTCcó quy định 1. Bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nhưsau: “g) Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trườnghợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sởkinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGTtheo quy định”. Như vậy khi mở tờ khai tái nhập khẩu cho lô hàng tái nhập trên chúngtôi có phải kê khai thuế giá trị gia tăng trên tờ khai tái nhập hay không? Nếu GTGTkhông phải nộp tại thời điểm mở tờ khai nhập khẩu thì khi tiêu thụ nội địa chúng tôiphải kê khai & nộp thuế GTGT như thế nào? kê khai & nộp thuế GTGT này cho cơquan Hải quan hay cơ quan Thuế nội địa?Ngày gửi: 22/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH FCC Việt NamĐịa chỉ: Lô A5 KCN Thăng Long Đông Anh Hà Nội - Email : pcthanhhoan@fcc-vn.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 47. Thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu1. Các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (sau đây gọi tắt làtái nhập hàng trả lại) bao gồm:a) Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất;b) Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa;c) Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng giacông cho thương nhân nước ngoài);d) Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.2. Hồ sơ hải quan:a) Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đườnghàng không, đường sắt: nộp 01 bản chụp;1 c) Văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãngtàu/đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận hàng: nộp 01 bản chụp.3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phépnhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành)4. Cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại Khoản 1Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơkhông thu thuế theo quy định.Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tàichính:“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị địnhsố 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:1. Bổ sung điểm g khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:“g) Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợpnhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinhdoanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theoquy định”.Theo các quy định nêu trên, cơ quan hải quan không thu thuế nhập khẩu đối với hànghóa tái nhập nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồsơ không thu thuế theo quy định. Đồng thời công ty cũng không phải nộp thuế GTGTtrong trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại.Khi công ty bán hàng hóa này trong nội địa, công ty phải chuyển đổi mục đích sửdụng, phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng cho cơ quan hải quan theoquy định.Đề nghị tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướngmắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướngdẫn cụ thể.2