Nộp chậm báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế Lưu

110 1 27/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy với trường hợp như trên công ty chúng tôi sẽ bị xử phạt thế nào, có bị kiểm tra hàng hóa máy móc đó không và mức phạt là bao nhiêu, ngoài ra công ty còn phải chuẩn bị những tài liệu gì hay thủ tục bổ sung báo cáo ra sao?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18780:Năm 2015, công ty chúng tôi có nhập khẩu một lô máy móc về và được hạch toán vàoTSCĐ, lô hàng này công ty chúng tôi xin đăng kí danh mục sử dụng hàng hóa miễnthuế tại Cục Hải quan Đồng Nai, cho đến nay chúng tôi vẫn đang sử dụng trong quátrình hoạt động của công ty. Mỗi năm công ty đều làm báo cáo về Chi cục cho danhmục này, nhưng đến năm nay do công ty có chút biến cố về mặt nhân sự, sự bất cậpdẫn đến một số khó khăn cho công ty trong quá trình hoạt động, dẫn chứng là việcchậm trễ trong công tác báo cáo danh mục nêu trên . Vậy với trường hợp như trêncông ty chúng tôi sẽ bị xử phạt thế nào, có bị kiểm tra hàng hóa máy móc đó không vàmức phạt là bao nhiêu, ngoài ra công ty còn phải chuẩn bị những tài liệu gì hay thủ tụcbổ sung báo cáo ra sao? Ngày gửi: 28/04/2017 - Trả lời: 05/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH vật liệu giày Yuan LinĐịa chỉ: KCN Hàm Kiệm II-Bita's - huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận - Email: hien.nguyenlr@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 và khoản 3 điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015của Bộ Tài chính quy định:“Điều 106. Báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu1. Thời điểm báo cáo:Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngườiđăng ký Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hànghóa miễn thuế.…3. Trường hợp không nộp báo cáo đúng thời hạn thì bị xử lý vi phạm hành chínhtheo quy định của pháp luật. Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp báo cáonếu người nộp thuế chưa nộp báo cáo, cơ quan hải quan sẽ cập nhật thông tin về việctuân thủ pháp luật của người nộp thuế vào hệ thống quản lý rủi ro, kiểm tra sau thôngquan tại trụ sở người nộp thuế”.Căn cứ điểm c khoản 3 điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửađổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016) quyđịnh:“Điều 6. Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:c) Không nộp hồ sơ không thu thuế, báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình sử dụnghàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định”;1 Như vậy, việc không nộp báo cáo tình hình sử dụng hàng hoá miễn nhập khẩu đúngthời hạn quy định sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo các quy định trên. Trường hợpsau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp báo cáo nếu công ty chưa nộp báo cáo,cơ quan hải quan sẽ cập nhật thông tin về việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuếvào hệ thống quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở công ty.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2