Nộp báo cáo quyết toán của DNCX Lưu

129 2 16/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi (Công ty mẹ) có thành lập một chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại HQ Hải Phòng. Tuy nhiên do yêu cầu từ phía khách hàng số lượng sản phẩm sản xuất ra tại CN được bán và xuất hóa đơn bởi Cty mẹ nên công ty mẹ đứng tên trên TK xuất khẩu mở tại Cục Hải quan khác. Vậy Công ty mẹ hay Chi nhánh sẽ phải làm Báo cáo quyết toán và nộp báo cáo quyết toán tại cơ quan HQ quản lý Công ty mẹ hay cơ quan HQ quản lý Chi nhánh.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18694:Chúng tôi (Công ty mẹ) có thành lập một chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại HQ HảiPhòng. Chi nhánh bắt đầu có hoạt động nhập khẩu NVL từ tháng 8/2016 và đứng têntrên tờ khai NK. Tuy nhiên do yêu cầu từ phía khách hàng số lượng sản phẩm sản xuấtra tại CN được bán và xuất hóa đơn bởi Cty mẹ nên công ty mẹ đứng tên trên TK xuấtkhẩu mở tại Cục Hải quan khác. Vậy Công ty mẹ hay Chi nhánh sẽ phải làm Báo cáoquyết toán và nộp báo cáo quyết toán tại cơ quan HQ quản lý Công ty mẹ hay cơ quanHQ quản lý Chi nhánh. Ngày gửi: 17/04/2017 - Trả lời: 20/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH KeinHIng Muramoto VNĐịa chỉ: - Email : halt12488@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 2 điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 60. Báo cáo quyết toán…2. Địa điểm nộp báo cáo quyết toánTại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 58 Thông tưnày hoặc Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất.Căn cứ điều 73 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:Điều 73. Thủ tục hải quan đối với trường hợp bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhânkhác để trực tiếp xuất khẩu1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩuthực hiện thủ tục nhập khẩu, xây dựng định mức, báo cáo quyết toán tình hình sửdụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này.2. Tổ chức, cá nhân trực tiếp xuất khẩu sản phẩm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theoquy định tại Thông tư này. Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký theo loạihình SXXK; trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu ghi rõ “sản phẩm được sản xuấttừ nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu” và ghi tên tổ chức, cá nhânbán sản phẩm tại ô ghi chú.Theo các quy định trên, nếu Chi nhánh trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuấthàng hoá xuất khẩu thì phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyênliệu, vật tư và nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩuvà ngược lại thì công ty phải thực hiện báo cáo quyết toán theo nguyên tắc trên.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2