Nhập tạo tài sản cố định mở loại hình A12 có phải nộp thuế VAT không? Lưu

515 2 11/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty mình nhập dây chuyền sản xuất viên nén gỗ để tạo tài sản cố định, hoặc để góp vốn vào Công ty khác thì có được miễn thuế GTGT cho dây chuyền nhập về không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18838:Công ty mình nhập dây chuyền sản xuất viên nén gỗ để tạo tài sản cố định, hoặc đểgóp vốn vào Công ty khác thì có được miễn thuế GTGT cho dây chuyền nhập vềkhông?Ngày gửi: 12/05/2017 - Trả lời: 16/05/2017Tên doanh nghiệp: Cong ty DACO LogisticsĐịa chỉ: - Email : vothihuyentrang.neu@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Do công ty không nêu rõ loại hình hoạt động của công ty nên tổ tư vấn không thể trảlời chính xác câu hỏi trên. Công ty căn cứ các quy định tại điều 4 Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.+ Căn cứ khoản Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều Luật Thuế giá trị gia tăng: “Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT17. Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trườnghợp sau:a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt độngnghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cầnnhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;…Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩuquy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồsơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu.Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất đượcđể làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sửdụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mụcmáy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộcloại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sảnxuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu,khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước đã sản xuấtđược làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu đểtạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sảnxuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành…”1 Trường hợp hàng hoá của doanh nghiệp nhập khẩu tạo tài sản cố định hay góp vốn đápứng các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng được không chịu thuế GTGT và ngượclại.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2