Nhập quá cảnh máy X-Quang đã qua sử dụng Lưu

13 1 21/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cty muốn nhập quá cảnh máy X-Quang đã qua sử dụng, cần biết thủ tục nhập quá cảnh cho mặt hàng này như thế nào? cần xin giấy phép gì?

Từ khóa : hàng hóa quá cảnh

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18560:Cty muốn nhập quá cảnh máy X-Quang đã qua sử dụng, cần biết thủ tục nhập quácảnh cho mặt hàng này như thế nào? cần xin giấy phép gì? Ngày gửi: 22/03/2017 - Trả lời: 28/03/2017Tên doanh nghiệp: Cong Ty TNHH TM DV Vinh ThinhĐịa chỉ: 239/ 23 Tan Quy, Phuong Tan Quy, Quan Tan Phu - Email:info@vtsgroup.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 40 Nghị định 187/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 40. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam…3. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừngxuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu theo giấy phép, được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được BộCông Thương cho phép, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điềuước quốc tế đó.4. Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chịu sự giám sát của Hải quan Việt Namtrong suốt thời gian lưu chuyển trên lãnh thổ Việt Nam; vào và ra khỏi Việt Nam theođúng cửa khẩu, tuyến đường quy định; lượng hàng xuất ra phải đúng bằng lượnghàng nhập vào, nguyên đai, nguyên kiện...”.Căn cứ điều 10 Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thươngquy định:“Điều 10. Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam1. Việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại ChươngVII Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.2. Việc quá cảnh hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủnhân dân Lào, Vương quốc Campuchia thực hiện theo các văn bản sau:a) Quyết định số 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng BộThương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòanhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.b) Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ CôngThương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Làoqua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.1 c) Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ CôngThương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.Căn cứ khoản 1 điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 51. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập:a) Thủ tục hải quan vận chuyển độc lập được áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh điqua lãnh thổ đất liền Việt Nam và hàng hóa quy định tại điểm b.3, b.4 khoản 1 Điều50 Thông tư này và được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vậnchuyển đi;b) Hồ sơ hải quan:b.1) Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 6 Phụ lụcII ban hành kèm Thông tư này;b.2) Vận tải đơn, trừ trường hợp hàng hóa vận chuyển qua biên giới đường bộ khôngcó vận tải đơn: 01 bản chụp;b.3) Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép: 01 bảnchính.…c) Trình tự thực hiện:c.1) Trách nhiệm của người khai hải quanKhai thông tin tờ khai vận chuyển hàng hóa theo các chỉ tiêu thông tin tại mục 6 Phụlục II ban hành kèm Thông tư này; tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống và thựchiện:c.1.1) Trường hợp tờ khai thuộc luồng 1 và được Hệ thống phê duyệt vận chuyển,người khai hải quan in Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và xuất trình hànghóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để niêm phong, xác nhậnhàng hóa vận chuyển đi;c.1.2) Trường hợp tờ khai thuộc luồng 2, người khai hải quan xuất trình hồ sơ theoquy định tại điểm b khoản này cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển điđể kiểm tra; căn cứ vào thông báo của cơ quan hải quan, khai bổ sung số hiệu niêmphong hải quan, số chì hải quan và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan niêmphong, xác nhận hàng hóa vận chuyển đi;c.1.3) Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi đểcơ quan hải quan kiểm tra thực tế theo yêu cầu của cơ quan hải quan trong trườnghợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;c.1.4) Khai bổ sung tờ khai vận chuyển theo thông báo của cơ quan hải quan.2 c.2) Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ kho, bãiTrường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ kho bãi có kết nối trao đổi dữ liệu hải quanđiện tử với cơ quan hải quan thì tổ chức kinh doanh dịch vụ kho, bãi chịu trách nhiệmcập nhật vào Hệ thống thông tin khởi hành đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc xác nhậnhàng đến đối với hàng hóa nhập khẩu;…”.Như vậy, thủ tục quá cảnh hàng hoá thực hiện theo quy định trên, công ty có thể thamkhảo hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc khai và thực hiện thủ tục hải quan hàng quácảnh tại điểm 2 Công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/07/2015 của Bộ Tài chínhMặt hàng quá cảnh là máy X-Quang thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu phải có giấyphép nên để quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải có giấy phép quá cảnh của Bộ Côngthương. Đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn chi tiết hồ sơthủ tục cấp giấy phép quá cảnh.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu để đượchướng dẫn cụ thể.3