Nhập nguyên liệu SXXK có phải nộp thuế chống bán phá giá không Lưu

627 6 29/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi nhập tôn mạ kẽm theo loại hình sxxk về cắt, cán sóng , xuất khẩu thì chúng tôi có phải nộp thuế chống bán phá giá không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18939:chúng tôi nhập tôn mạ kẽm theo loại hình sxxk về cắt, cán sóng , xuất khẩu thì chúngtôi có phải nộp thuế chống bán phá giá không?Ngày gửi: 30/05/2017 - Trả lời: 08/06/2017Tên doanh nghiệp: cty TNHH Đại Thịnh phátĐịa chỉ: 36/45/32 Bùi tư Toan, An lac Binh Tan - Email : lesang09@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:-Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 của Bộ Tàichính: “Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thờiđiểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế ...) trong các trường hợp liênquan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu củadoanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hànghóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đốivới thuế nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và cácvăn bản hướng dẫn thi hành”.Theo hướng dẫn trên, hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện nhưđối với thuế nhập khẩu quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và sẽ được miễnthuế tự vệ nếu sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu theo các điều kiện được quy địnhtại Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1