Nhập loại hình sản xuất xuất khẩu (Unicode Encoding Conflict) Lưu

94 6 24/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi dự định nhập tôn cuộn về sau đó chúng tôi sẽ xả cuộn cán sóng rồi xuất khẩu. Vậy xin hỏi có được phép mở loại hình E31 nhập khẩu và E62 xuất khẩu không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18884:Chúng tôi dự định nhập tôn cuộn về sau đó chúng tôi sẽ xả cuộn cán sóng rồi xuấtkhẩu.Vậy xin hỏi có được phép mở loại hình E31 nhập khẩu và E62 xuất khẩu không?Ngày gửi: 25/05/2017 - Trả lời: 26/05/2017Tên doanh nghiệp: cty tnhh sx va gn xnk Dai Thinh PhatĐịa chỉ: 36/45/32 Bùi tư Toan, An lac Binh Tan - Email : lesang09@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu đểsản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sảnphẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩmxuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưngkhông trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặcđóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu;d) Hàng hóa nhập khẩu không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng mà chỉdùng làm hàng mẫu.2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc,thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sảnxuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định củapháp luật về hải quan;b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đãxuất khẩu.Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuấtsản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụngnguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy địnhcủa pháp luật về hải quan.1 Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giáhoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sảnphẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này”.Căn cứ điểm a khoản 2 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm...2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩma) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhSXXK;a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhnhập kinh doanh với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngàyđăng ký tờ khai hàng hgóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khaihàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khaihàng hóa nhập khẩu;a.4) Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu có thể do tổ chức, cá nhânnhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sảnphẩm cho tổ chức, cá nhân khác xuất khẩu”.Như vậy, để nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình E31 công ty phải thoả mãn điềukiện theo quy định tại khoản 2 điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Để xuất khẩusản phẩm theo loại hình E62 thì sản phẩm đó phải đáp ứng các điều kiện quy định tạiđiểm a khoản 2 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2