Nhập loại hình sản xuất xuất khẩu không xuất được sản phẩm đi Lưu

21 1 04/06/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có nhập nguyên liệu về từ năm 2010 theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, đã đóng thuế nhập khẩu rồi nhưng đến hôm nay vẫn không xuất được sản phẩm đi nước ngoài. Vậy chúng tôi cần làm những thủ tục gì để hoàn tất đối với Luật hải quan.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18941:chúng tôi có nhập nguyên liệu về từ năm 2010 theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu,đã đóng thuế nhập khẩu rồi nhưng đến hôm nay dẫn không xuất được sản phẩm đinước ngoài. Vậy chúng tôi cần làm những thủ tục gì để hoàn tất đối với Luật hải quan.Ngày gửi: 05/06/2017 - Trả lời: 08/06/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI ĐĂNGĐịa chỉ: - Email : quoinguyen79inyathco@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK còn tồn chưa xuất khẩucông ty thực hiện chốt tồn đến thời điểm hiện tại và thực hiện khai thay đổi mục đíchsử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với lượng nguyên liệu tồn này.Căn cứ khoản 3 điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa1. Nguyên tắc thực hiện:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sửdụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủtục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thànhthủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;c) Hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép xuấtkhẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũngphải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuếphải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định”.Căn cứ khoản 5 điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của chính phủquy định:“Điều 25. Khai hải quan….5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môitrường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuếsuất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưngsau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xétmiễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vậttư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái1 xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng,chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầyđủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khaiban đầu”.Như vậy, khi chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với nguyên liệunhập khẩu theo loại hình SXXK, công ty phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sáchquản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thựchiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng kýtờ khai ban đầu. Theo đó, công ty phải kê khai nộp thuế đối với tờ khai hải quan mới.Hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thực hiện theo quyđịnh tại khoản 2 điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.Trường hợp công ty đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Cơ quan hải quan ban hànhQuyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoànthuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hảiquan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa). Nếu số tiền thuế của tờkhai hải quan cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, ngườinộp thuế phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêuthụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả theo đúng quy định.Khi kết thúc năm tài chính công ty phải thực hiện báo cáo quyết toán loại hình SXXKvà đưa số nguyên liệu đã chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa vào tổnglượng nguyên liệu xuất trong kỳ của Báo cáo quyết toán.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2