Nhập linh kiện thay thế Lưu

51 0 04/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi 100% vốn đầu tư nước ngòai, lọai hình gia công, chúng tôi có nhập đầu tư máy móc tạo tài sản cố định. Trong quá trình họat động có 1số linh kiện bị hư hỏng, máy kg họat động được, chúng tôi nhập linh kiện thay thế cho máy bị hư đó, xin hỏi:

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18814:Công ty chúng tôi 100% vốn đầu tư nước ngòai, lọai hình gia công, chúng tôi có nhậpđầu tư máy móc tạo tài sản cố định. Trong quá trình họat động có 1số linh kiện bị hưhỏng, máy kg họat động được, chúng tôi nhập linh kiện thay thế cho máy bị hư đó, xinhỏi:1. nhập linh kiện thay thế cho những máy tạo tài sản cố định theo luật thuế XNK107/2016/QH13, chương IV, điều 16,mục 6 và mục 11 a. chúng tôi có được miễn thuếnhập khẩu và VAT hay kg?2. nếu muốn được miển thuế NK & VAT thì cần những thủ tục gì? Ngày gửi: 05/05/2017 - Trả lời: 11/05/2017Tên doanh nghiệp: GIA CÔNGĐịa chỉ: - Email : nhung.park87@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: + Căn cứ khoản 7, Điều 103, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính quy định các trường hợp miễn thuế: ...7. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực đượcưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị địnhsố 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định củapháp luật có liên quan quy định tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sủa đổi, bổ sung một số điều tại cácNghị định quy định về thuế và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 củaChính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, dựán đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhậpkhẩu, bao gồm: a) Thiết bị, máy móc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a.1) Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư; a.2) Đáp ứng các qui định về tài sản cố định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính; b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưasản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân, gồm: xe ô tô từ 24 chỗngồi trở lên và phương tiện thủy:1 b.1) Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được đểlàm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của BộKế hoạch và Đầu tư; b.2) Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằmtrong dây chuyền công nghệ để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm nàythực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ”.Do đó, việc nhập linh kiện thay thế cho những máy tạo tài sản cố định không thuộcdiện được miễn thuế. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quannơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2