Nhập kho ngoại quan Bóng đèn Lưu

58 1 20/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Kho ngoại quan ICD Tân Cảng Long Bình có khách hàng tại Nhật Bản muốn nhập hàng từ nước ngoài về kho ngoại quan, sau đó từ kho ngoại quan sẽ bán cho khách hàng ở nội địa. Mặt hàng là bóng đèn tròn dây tóc, đèn huỳnh quang, đèn led…Công suất thì cũng rất nhiều: khoảng 5W cũng có, khoảng hơn 20W cũng có. Hàng mới 100%. Hỏi:

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18719:Kho ngoại quan ICD Tân Cảng Long Bình có khách hàng tại Nhật Bản muốn nhậphàng từ nước ngoài về kho ngoại quan, sau đó từ kho ngoại quan sẽ bán cho kháchhàng ở nội địa. Mặt hàng là bóng đèn tròn dây tóc, đèn huỳnh quang, đèn led…Côngsuất thì cũng rất nhiều: khoảng 5W cũng có, khoảng hơn 20W cũng có. Hàng mới100%. Hỏi:1. Nếu hàng vào kho ngoại quan có hạn chế về công suất là bao nhiêu? Hay là mặthàng bóng đèn bị cấm nhập vào nội địa thông qua kho ngoại quan? những lưu ý khác(nếu có) đối với mặt hàng này khi nhập vào nội địa thông quan kho ngoại quan..2. Có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mặt hàng này hay không? Ngày gửi: 21/04/2017 - Trả lời: 25/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG LONG BÌNHĐịa chỉ: G243 Bùi Văn Hòa, KP7, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.- Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Quyết định 04/2017 QĐ-TTgngày 09/03/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dánnhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện (cóhiệu lực ngày 25/04/2017 thay thế QĐ số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011) quyđịnh: “Điều 1. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và ápdụng hiệu suất năng lượng tối thiểu. 1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quangcompact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủlạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đènLED, bình đun nước nóng có dự trữ.” “Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng 1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng vànhóm thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quangcompact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồicơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình,máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện; b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm2019 đối với: Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;1 c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đốivới: Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.” “Điều 3. Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suấtnăng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiếtbị quy định tại khoản 4 Điều này. ….3. Đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt) Không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W. 4. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xáchtay: Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy địnhtại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trìnhphương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệusuất thấp không được xây dựng mới.” - Căn cứ khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 5 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày25/12/2013 về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng nănglượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mớiquy định:“Điều 2. Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất nănglượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu:1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng:Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại cácTiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:a) Bóng đèn huỳnh quang compact: TCVN 7896:2008;b) Bóng đèn huỳnh quang dạng ống: TCVN 8249:2009;c) Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang: TCVN 7897:2008;d) Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang: TCVN 8248:2009; …..”“Điều 5. Lộ trình thực hiện1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp:Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bịcó mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.2 ….” Đối chiếu các quy định trên, trường hợp “Đèn huỳnh quang ống thẳng, đènhuỳnh quang compact, đèn LED” có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất nănglượng tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 5 Quyết địnhsố 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 thì thuộc diện cấm nhập khẩu kể cả nhập vàokho ngoại quan để xuất vào nội địa. Đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt),doanh nhiệp không được nhập khẩu vào kho ngoại quan loại đèn có công suất lớn hơn60W.Đề nghị doanh nghiệp tham khảo các văn bản trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.3