Nhập khẩu xe Mô tô cho người nước ngoài Lưu

20 2 08/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi là Công Ty Algis, vốn 99% nước ngoài. Hiện giám đốc công ty tôi muốn mua 1 xe mô tô 450 phân khối, mới 100% về sử dụng cho cá nhân.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18506:Chúng tôi là Công Ty Algis, vốn 99% nước ngoài. Hiện giám đốc công ty tôi muốnmua 1 xe mô tô 450 phân khối, mới 100% về sử dụng cho cá nhân.1. Trường hợp công ty nhập để tạo tài sản có được không? Có phải trả thuế và thuế làbao nhiêu?2. Trường hợp cá nhân ông ấy tạm nhập và tái xuất khi ông hết hạn lao động thì cóđược nhập và đóng thuế hay không? Cụ thể các loại thuế, phí như thế nào?Ngày gửi: 09/03/2017 - Trả lời: 15/03/2017Tên doanh nghiệp: AlgisĐịa chỉ: 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình - Email : tranlequyen38@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1.Câu hỏi 1Để được coi là tài sản cố định thì phải thỏa mãn 03 tiêu chuẩn được quy định tại Điều3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính:“Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thốnggồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một sốchức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thểhoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tàisản cố định:a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.Do xe mô tô dự kiến nhập khẩu chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân, không đáp ứng tiêuchí “Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sảnđó” nên không được xem là tài sản cố định.2. Câu hỏi 2:Do đây là mô tô mới, không đáp ứng điều kiện nhập khẩu xe mô tô theo chế độ tài sảndi chuyển theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014.Trường hợp cá nhân muốn nhập khẩu xe mô tô để phục vụ nhu cầu cá nhân thì thựchiện nhập khẩu bình thường và nộp đủ các loại thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặcbiệt, thuế giá trị gia tăng) và các loại phí đăng kiểm, đăng ký lưu hành xe mô tô và lệphí trước bạ theo quy định.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2