Nhập khẩu trạm trộn bê tông Lưu

204 1 02/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Sắp tới công ty chúng tôi có nhập lô hàng 21 cont cho 1 bộ trạm trộn bê tông (19 cont 40'HC + 2 cont 40 FR). + Thủ tục nhập khẩu mặt hàng này có phải kiểm tra chất lượng hay chững từ gì ko? + Có phải kiểm tra tính đồng bộ?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18650:Sắp tới công ty chúng tôi có nhập lô hàng 21 cont cho 1 bộ trạm trộn bê tông (19 cont40'HC + 2 cont 40 FR). + Thủ tục nhập khẩu mặt hàng này có phải kiểm tra chấtlượng hay chững từ gì ko? + Có phải kiểm tra tính đồng bộ?Ngày gửi: 03/04/2017 - Trả lời: 12/04/2017Tên doanh nghiệp: Liên Kết VàngĐịa chỉ: Hải An,Hải Phòng - Email : dotiendat.89@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về chính sách mặt hàngCăn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghịđịnh 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2015 của Chính phủ thì máy trộn bê tông có mã HSthuộc nhóm 8474.31.Trường hợp máy trộn bê tông đã qua sử dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tưsố 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ khoa học và Công nghệ. Do đó, điềukiện nhập khẩu và thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 6 và điều 7của 23/2015/TT-BKHCN.Trường hợp máy trộn bê tông mới 100% không thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhậpkhẩu hay nhập khẩu có điểu kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ. Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thôngthường khác. Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.2. Về phân loại hàng hoáCăn cứ khoản 1 điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 8. Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời1. Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường doyêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích hệ thống HS...”.Như vậy, việc phân loại máy móc, thiết bị chưa lắp ráp hoặc tháo rời thực hiện theoquy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích hệ thống HS tại Phụ lục II han hànhkèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1