Nhập khẩu tổ máy phát điện động cơ Diesel Lưu

1363 6 04/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty nhập khẩu tổ hợp máy phát điện xoay chiều động cơ DIESEL model BDS-450 công suất từ 455KVA/364KW đến 500KVA/400KW, 3 pha-4W điện áp 380V. Chúng tôi có CO FORM KV, HS CODE 8502.13-1010 do nhà sản xuất cung cấp.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18817:Công ty nhập khẩu tổ hợp máy phát điện xoay chiều động cơ DIESEL model BDS-450 công suất từ 455KVA/364KW đến 500KVA/400KW, 3 pha-4W điện áp 380V từHàn Quốc hàng mới 100% sản xuất năm 2017 hiệu BOKUK. Chúng tôi có CO FORMKV, HS CODE 8502.13-1010 do nhà sản xuất cung cấp. Vậy xin vui lòng tư vẫnHS.code ? Và chúng tôi có phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng + dán nhãn nănglượng không ah?Ngày gửi: 05/05/2017 - Trả lời: 12/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY SEYANG CORPORATION VNĐịa chỉ: - Email : phuonganhbach@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Mã HS :Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác địnhmã HS phù hợp:+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphân tích phân loại hàng hóa.+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hảiquan Thế giới. Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo NghịĐịnh 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày01/09/2016. Theo đó: Mặt hàng như công ty mô tả có thể tham khảo mã HS: 8502 vàtuỳ theo công suất mà có mã HS tương ứngLưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công tytại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật(nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quảkiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phântích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhậpkhẩu đó.2. Về chính sách mặt hàng:Mặt hàng động cơ điện 3 pha xoay chiều, công suất trên 1KW thuộc diện phải áp dụnghiệu suất năng lượng tối thiểu theo TCVN 7450-1:2005.Việc dán nhãn năng lượng được quy định tại Điều 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTgngày 12/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ . Tuy nhiên, tại công văn số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: “1. Theo quy địnhtại Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Phương tiện, thiết bịthuộc Danh Mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn1 trước khi đưa ra thị trường”. Nội dung này chỉ quy định việc thực hiện trước khi đưara thị trường, đưa ra lưu thông, không quy định việc trước khi thông quan. Ngoài ra,trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Năng lượng tại công văn số 1458/TCNL-KHCNngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772/TCHQ-GSQL hướngdẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộpcác chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hảiquan. Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãnnăng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểuđối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạocác Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượngtối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thôngquan hàng hóa cho doanh nghiệp.”3. Về kiểm tra chất lượng:Máy phát điện xoay chiều như công ty mô tả nằm trong Danh mục máy, thiết bị đặcthù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn cần kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹthuật trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đính kèmQuyết định 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương.Đề nghị tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướngmắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướngdẫn cụ thể.2