Nhập khẩu theo danh mục miễn thuế nhập khẩu Lưu

46 2 21/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện cty đang làm thủ tục nhập khẩu máy móc thiệt bị cho dây chuyền sản xuất tôn thép, lô hàng này thể hiện trên invoice bao gồm 03 phần là : phần 1 là hàng có trong danh mục miễn thuế, phần 02 nằm ngoài danh mục miễn thuế, phần 03 là hàng cho tặng.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18606:Hiện cty đang làm thủ tục nhập khẩu máy móc thiệt bị cho dây chuyền sản xuất tônthép, lô hàng này thể hiện trên invoice bao gồm 03 phần là : phần 1 là hàng có trongdanh mục miễn thuế, phần 02 nằm ngoài danh mục miễn thuế, phần 03 là hàng chotặng.1) Đối với phần 03 cty vẫn mở tk nhập khẩu phi mậu dịch ?2) Phần 02 mở tk nhập kinh doanh vì không thuộc danh mục?3) Phần 01 và 02 muốn thể hiện có đồng bộ với nhau thì thể hiện ghi chú trên tờ khaithế nào?4) 03 phần này phải mở 03 tờ khai khác nhau?Ngày gửi: 22/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: CTY TNHH THÉP SÓNG THẦNĐịa chỉ: đường số 3, KCN Mỹ Xuân A, BR-VT - Email:nhan.500379@songthansteel.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 18. Khai hải quan1. Nguyên tắc khai hải quanb) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờkhai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng;Do đó, tờ khai theo loại hình H11 phải được khai riêng.Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:d) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, mi4n thuế theoquy định thì khi khai hải quan phải khai các chỉ tiêu thông tin liên quan đến khôngchịu thuế, mi4n thuế, theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này”.Theo các chỉ tiêu thông tin liên quan đến miễn thuế do có Danh mục miễn thuế nhậpkhẩu quy định tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 tại mục1.90 - Số danh mục miễn thuế nhập khẩu:“Nhập số Danh mục mi4n thuế nhập khẩu đã được đăng ký vào hệ thống VNACCS.Lưu ý:(1) Danh mục mi4n thuế phải trong thời hạn hiệu lực áp dụng (nếu có).1 (2) Không nhập số Danh mục mi4n thuế khi Danh mục này đang được sử dụng cho tờkhai khác chưa thông quan/hoàn thành thủ tục hải quan”.Do đó, chỉ tiêu thông tin liên quan đến miễn thuế do có Danh mục miễn thuế nhậpkhẩu chỉ được sử dụng ở một tờ khai, không áp dụng chung cho hàng hóa không cótrong danh mục. Công ty cần khai báo tờ khai có hàng hóa thuộc danh mục riêng vớitờ khai không có hàng hóa thuộc danh mục.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2