Nhập khẩu tài sản cố định miễn thuế Lưu

48 2 12/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tuy nhiên do thực tế một số đoạn ống thuộc hệ thống đường ống dẫn khí khi về việt nam có thực hiện công đoạn gia công ( cắt gọt, uống...) còn lại là chỉ lắp ráp thông thường (hàn, bắt bu lông), với phần có gia công phía công ty sẽ chủ động khai chịu thuế tuy nhiên với những phần còn lại có được hưởng miễn thuế theo danh mục miễn thuế mà doanh nghiệp đã đăng ký hay không thì hiện tại doanh nghiệp chưa được rõ.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18683:Công ty Thăng Long đang tiến hành nhập khẩu ống và phụ kiện ( ống, van, co nối..)theo danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế về tạo thành đường ống dẫn khí.Tuy nhiên do thực tế một số đoạn ống thuộc hệ thống đường ống dẫn khí khi về việtnam có thực hiện công đoạn gia công ( cắt gọt, uống...) còn lại là chỉ lắp ráp thôngthường (hàn, bắt bu lông), với phần có gia công phía công ty sẽ chủ động khai chịuthuế tuy nhiên với những phần còn lại của hệ thống đường ống dẫn khí (ống, van , conối ...) có được hưởng miễn thuế theo danh mục miễn thuế mà doanh nghiệp đã đăngký hay không thì hiện tại doanh nghiệp chưa được rõ. Ngày gửi: 13/04/2017 - Trả lời: 19/04/2017Tên doanh nghiệp: Thăng LongĐịa chỉ: 93 Lê Lợi- Thành phố vũng tàu - Email : tosedo242988@gmail.com: Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ Khoản 2 Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định như sau:“2. Danh mục hàng hoá xut khu, nhập khu miễn thuế phải phù hợp với ngànhnghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công sut của dự án được xây dựng một lầncho cả dự án, hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục côngtrình của dự án (nếu tại Giy chứng nhận đầu tư của cơ quan có thm quyền cp hoặcluận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án,… thể hiện dự ánthực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công trình), hoặc xây dựngtheo từng tổ hợp, dây chuyền nếu hàng hoá là hệ thống tổ hợp dây chuyền thiết bị,máy móc.Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng giai đoạn, cho từnghạng mục, công trình, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khaihải quan được sửa đổi với điều kiện phải có chứng từ, tài liệu nộp cho cơ quan hảiquan trước thời điểm nhập khẩu hàng hoá để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh làphù hợp với nhu cầu của dự án.”Như vậy, trường hợp công ty có sự đổi danh mục miễn thuế đã đăng ký thì công tyđược sửa đổi danh mục miễn thuế với điều kiện phải có chứng từ, tài liệu nộp cho cơquan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hoá để chứng minh việc bổ sung,điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án. Sau khi sửa đổi Danh mục miễn thuế,công ty được miễn thuế đối với hàng hoá thuộc Danh mục miễn thuế đã sửa đổi.Trong quá trình thực hiện danh mục, công ty cần lưu ý một số nội dụng sau:1. Thiết bị, máy móc được miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điềukiện sau:+ Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư;1 + Đáp ứng các qui định về tài sản cố định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính;2. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đikèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải được miễn thuế nêutại điểm 1 nêu trên nếu thuộc một trong hai điều kiện sau:+ Là linh kiện, chi tiết, bộ phận của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải được nhậpkhẩu ở dạng rời;+ Là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện nhập khẩuđể lắp ráp, kết nối các máy móc, thiết bị lại với nhau để đảm bảo hệ thống máy móc,thiết bị được vận hành bình thường.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2