Nhập khẩu tại chỗ của DNCX Lưu

49 3 07/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty là DNCX và có mua mặt hàng khí O2 trong nước. Chúng tôi làm thủ tục hải quan xuất khẩu, sau đó giao hàng lần 1. Sau đó mở tờ khai Hải quan nhập khẩu, sau đó giao hàng lần 2. Nhưng chúng tôi chỉ mở tờ khai 1 lần duy nhất, như vậy có vi phạm luật Hải quan không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18500:Công ty là DNCX và có mua mặt hàng khí O2 trong nước. Chúng tôi làm thủ tục hảiquan xuất khẩu, sau đó giao hàng lần 1. Sau đó mở tờ khai Hải quan nhập khẩu, sau đógiao hàng lần 2. Thời gian giao hàng lần 1 và lần 2 có khi là cách nhau 2, 3 tháng Vìnhu cầu sử dụng O2 là rất ít, và giá trị cũng nhỏ nên thời gian giao hàng có chia ra làmnhiều lần như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ mở tờ khai 1 lần duy nhất, như vậy có viphạm luật Hải quan không? Ngày gửi: 08/03/2017 - Trả lời: 15/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH JukaĐịa chỉ: Hồ Chí Minh - Email : rose4119@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 74. Nguyên tắc chung1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanhnghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quyđịnh và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựachọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan...”Theo quy định trên, hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu củaDNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.Căn cứ Khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địaDNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theoloại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”. Căn cứ Khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính:“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:5. Thủ tục hải quana) Trách nhiệm của người xuất khẩu:a.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đóghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải1 quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanhnghiệp” theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định;a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã được thôngquan.b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:b.1) Khai thông tin tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đóghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ củadoanh nghiệp” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục II banhành kèm Thông tư này hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;b.3) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đãđược thông quan.Theo các quy định trên, DN nội địa phải thực hiện thủ tục xuất khẩu và giao hàng hóacho DNCX khi tờ khai xuất khẩu đã được thông quan. Trong 15 ngày kể từ ngày thôngquan hàng hóa xuất khẩu, DNCX phải mở tờ khai nhập khẩu và chỉ được đưa hànghóa vào sản xuất khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.Ngoài ra, công ty có thể tham khảo thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan trước, thực hiện giao nhận sau theoquy định tại Khoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của BộTài chính.“Điều 93. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờkhai hải quan một lần2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đăng ký tờ khai hảiquan trước, thực hiện giao nhận sau:a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan trước, thực hiện giaonhận sau phải đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;b) Trách nhiệm của người khai hải quanb.1) Thực hiện việc khai hải quan và nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy địnhtại Điều 16 Thông tư này, ngoài ra người khai hải quan nộp 01 bản hợp đồng (bảnchụp), giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền (đối với hàng hoá phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định củapháp luật): nộp 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu và cấp phiếu theodõi, trừ lùi hoặc thực hiện trừ lùi từng lần;b.2) Được sử dụng tờ khai hải quan khai trước đã được thông quan để thông quantừng lần lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu;2 b.3) Tiến hành khai bổ sung (nếu có) thông tin chính xác về lô hàng sau khi hoànthành việc giao nhận lô hàng.c) Trách nhiệm của cơ quan hải quanc.1) Tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hải quan;c.2) Lập Sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu: 01 quyển theo mẫu số28/STD/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này;c.3) Làm thủ tục khi xuất khẩu, nhập khẩu từng lần và ghi thông tin lượng hàng xuấtkhẩu, nhập khẩu từng lần vào sổ theo dõi;c.4) Đối chiếu sổ theo dõi với thông tin khai bổ sung (nếu có) của người khai khi kếtthúc việc xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng để xác nhận tổng lượng đã thực xuất, thựcnhập.3. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờkhai một lần thực hiện tại một Chi cục Hải quan”.Thời gian thực hiện đăng ký tờ khai hải quan trước, thực hiện giao nhận sau là khôngquá 01 năm theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi ra quyết định xửphạt để được hướng dẫn cụ thể.3