Nhập khẩu miếng dán đuổi muỗi Lưu

360 3 14/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty làm thủ tục nhập khẩu lô hàng "Miếng dán đuổi muỗi". Hàng có xuất xứ Đài Loan, thành phần chính là tinh dầu, dùng để dán lên quần áo, công dụng chống muỗi. Công ty xin được hướng dẫn mã HS và chính sách nhập khẩu của mặt hàng này. Mặt hàng này có phải xin loại giấy phép nào trước khi làm thủ tục nhập khẩu hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18514:Công ty làm thủ tục nhập khẩu lô hàng "Miếng dán đuổi muỗi". Hàng có xuất xứ ĐàiLoan, thành phần chính là tinh dầu, dùng để dán lên quần áo, công dụng chống muỗi.Công ty xin được hướng dẫn mã HS và chính sách nhập khẩu của mặt hàng này. Mặthàng này có phải xin loại giấy phép nào trước khi làm thủ tục nhập khẩu hay không?Ngày gửi: 15/03/2017 - Trả lời: 17/03/2017Tên doanh nghiệp: Hai MinhĐịa chỉ: Hà Nội - Email : trangdh.hb@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về mã HS- Việc xác định thuế suất dựa vào mã số HS của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Công tycó thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HSphù hợp:+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphân tích phân loại hàng hóa.+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hảiquan Thế giới.- Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016, mặt hàng công ty mô tả nêu trên có thể tham khảo phân loại theo nhóm 33.01 hoặc nhóm38.08, tuỳ thuộc vào tính chất, thành phần cấu tạo của hàng hoá.Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công tytại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật(nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay làCục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làmthủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mãđối với hàng hóa nhập khẩu đó.- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đềnghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính.2. Về chính sách mặt hàng2.1. Trường hợp miếng dán đổi muỗi có thành phần từ 100% tinh dầu tự nhiên.- Căn cứ khoản 1 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tếquy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm như sau:1 “Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhậnPhiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam.Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Khi làmthủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sảnphẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận.”- Căn cứ Điều 3 và Điều 4 Thông tư trên quy định:“Điều 3. Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm1. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉđược phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịutrách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước cóthẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.2. Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành.3. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phảicó chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.4. Việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm)phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (Phụlục số 03-MP).Điều 4. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩmHồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm củaPhiếu công bố);2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu tráchnhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trườnghợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sảnphẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặcchủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩmra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹphẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu tráchnhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩmnhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoálãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sựtheo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng cácyêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư này. 2 4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bốsản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau:a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn.Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kểtừ ngày cấp.b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợpđược miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thànhviên.”Do công ty không nêu rõ sản phẩm này có tiếp xúc trực tiếp cơ thể hay không, tuynhiên trường hợp có tiếp xúc đều phải tuân theo các quy định trên và liên hệ với CụcQuản lý dược - Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tại nơi Công ty nhập khẩu để được hướng dẫnchi tiết.2.2. Trường hợp “miếng dán đổi muỗi” có thành phần từ hoá chất, chế phẩm.Mặt hàng “miếng dán đuổi muỗi” có thành phần từ hoá chất, chế phẩm (mã HS3808.91.30) thuộc Danh mục “sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toànthuộc phạm vi được phân công của Bộ Y tế” (danh mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2)ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BYT và thuộc Danh mục hóa chất, chếphẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc diện quản lýchuyên ngành của Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BYT ngày12/05/2016 của Bộ Y tế.Căn cứ điều 2 Thông tư 44/2011/TT-BYT ngày 06/12/2011 của Bộ Y tế quy định:Điều 2. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoáViệc quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hoá thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoánhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc giatương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và các quy định pháp luật khác có liênquan.- Căn cứ quy định tại Điều 34, 35 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007:“Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu1. Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá.2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợpquy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩmcuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy địnhtại Điều 26 của Luật này.3. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều nàykhi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được thừa nhận theoquy định tại Điều 26 của Luật này giám định tại cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập.3