Nhập khẩu men vi sinh có chứa vi khuẩn Enterococcus faecium để sử dụng cho tôm thẻ chân trắng. Lưu

112 2 18/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Quy định cũng như thủ tục để đưa sản phẩm men vi sinh có chứa vi khuẩn Enterococcus faecium vào Việt Nam để sử dụng cho tôm thẻ chân trắng.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18590:Quy định cũng như thủ tục để đưa sản phẩm men vi sinh có chứa vi khuẩnEnterococcus faecium vào Việt Nam để sử dụng cho tôm thẻ chân trắng. Ngày gửi: 19/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức , tp Hồ Chí Minh - Email:nhmx270496@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 Thông tư liên quan đếnviệc các sản phẩm chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép lưu hành tại Việt Nam:Thông tư số 19/2009/TT-BNN ngày 30/03/2009 ban hành danh mục vắc xin,chế phẩmsinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam;Thông tư số 65/2010/TT-BNN ngày 05/11/2010 Ban hành danh mục bổ sung giốngcây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng và Danh mục thuốcthú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thuốc thú y đượcphép lưu hành tại Việt Nam.Công ty căn cứ vào danh mục nêu trên để xác định hàng hóa dự kiến nhập khẩu cóđược phép lưu hành tại Việt Nam hay không.Căn cứ Phụ lục II – Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép vàthuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ: Mặt hàng Chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất dùng trong thú y đăng ký nhậpkhẩu lần đầu vào Việt Nam phải có giấy phép khảo nghiệm.Mặt hàng Nguyên liệu sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất, chất xử lýcải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về quản lý chấtlượng nguyên liệu nhập khẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Bộ Nôngnghiệp và phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.1