Nhập khẩu máy móc thiết bị trên 10 năm tuổi Lưu

67 2 13/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty cần nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng với tuổi thiết bị vượt 10 năm, vậy kính hướng dẫn công ty chúng tôi có được phép nhập khẩu loại máy móc như vậy không, nếu có hồ sơ chúng tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18543:Công ty cần nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng với tuổi thiết bị vượt 10 năm, vậykính hướng dẫn công ty chúng tôi có được phép nhập khẩu loại máy móc như vậykhông, nếu có hồ sơ chúng tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?Ngày gửi: 14/03/2017 - Trả lời: 24/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CCI Việt NamĐịa chỉ: KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 1 - Email : nngocsy@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Trường hợp máy móc nhập khẩu có mã HS thuộc chương 84 và 85Máy móc nhập khẩu qua sử dụng có mã HS thuộc chương 84 và 85 thuộc phạm viđiều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ.Căn cứ điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ quy định:“Điều 6. Yêu cầu cụ thể1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốcgia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêuchuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.2. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mớivà dự án đầu tư mở rộng thuộc các trường hợp sau:a) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;b) Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư màkhông thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quancó thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứngnhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì không phải áp dụng quy địnhtại khoản 1 Điều này.Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quanđăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn vềkhoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khiquyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư”.1 Theo quy định trên, máy móc thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị trên 10 nămkhông được phép nhập khẩu, trừ trường hợp công ty nhập khẩu máy móc để thực hiệndự án đầu tư và máy móc đó thuộc danh mục thiểt bị qua sử dụng được cơ quan cóthẩm quyển phê duyệt trong hồ sơ dự án đầu tư. Trường hợp công ty được nhập khẩumáy móc qua sử dụng theo quy định tại khoản 2 điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN thì hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 7 Thôngtư số 23/2015/TT-BKHCN và khoản 2 điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.2. Trường hợp máy móc nhập khẩu có mã HS không thuộc chương 84 và 85Do công ty không nêu rõ về máy móc nhập khẩu nên chúng tôi không thể trả lời chínhcác về chính sách mặt hàng. Công ty căn cứ các quy định sau để thực hiện:+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 01/06/2014 của Quốc hội;+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soátHải quan+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.+ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thihành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài+ Các quy định của các bộ, ngành có liên quan đến quản lý chuyên ngành của hànghóa.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2