Nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định theo hình thức đầu tư góp vốn Lưu

577 9 13/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 01 MÁY ÉP SỢI hàng mới 100% từ Đài Loan. Máy này là tài sản góp vốn của một thành viên trong công ty. Công ty TNHH CHAOHUN sẽ không thanh toán trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu này. Kính hướng dẫn Loại hình nhập khẩu, phương thức thanh toán thể hiện trên tờ khai ?

Từ khóa : tài sản góp vốn

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18709:Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu 01 MÁY ÉP SỢI hàng mới 100% từĐài Loan. Máy này là tài sản góp vốn của một thành viên trong công ty. Công tyTNHH CHAOHUN sẽ không thanh toán trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu này.Kính hướng dẫn Loại hình nhập khẩu, phương thức thanh toán thể hiện trên tờ khai ?Ngày gửi: 14/04/2017 - Trả lời: 21/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CHAOHUN (VIỆT NAM)Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH III, XÃ HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHƠN TRẠCH,TỈNH ĐỒNG NAI - Email : chaohung138@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Công ty cần căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS vàmục đích nhập khẩu của công ty để chọn loại hình nhập khẩu phù hợp, có thể thamkhảo:A11 – Nhập kinh doanh tiêu dùng có thể sử dụng đối với hàng nhập khẩu đầu tư miễnthuế, đầu tư nộp thuế do doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục tại cửa khẩu nhập.A12 – Nhập kinh doanh sản xuất có thể sử dụng đối với hàng nhập khẩu miễn thuế,đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩunhập.Tại ô “Phương thức thanh toán” (1.43), công ty có thể khai mã phương thức thanhtoán “GV”: Góp vốn đồng thời xuất trình các chứng từ chứng minh cho việc góp vốnnêu trên và các tài liệu để xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu theo quyđịnh tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.Về quy định điều kiện được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định củađối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày01/09/2016 của Chính phủ. Theo các quy định trên, công ty phải là các thủ tục vềthông báo Danh mục miễn thuế nêu rõ cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quyđịnh tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/ NĐ-CP.Trong trường hợp doanh nghiệp nộp đầy đủ các loại thuế thì không phải làm thủ tụcthông báo Danh mục miễn thuế.Về nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công đã qua sử dụng: yêu cầu chung, yêucầu cụ thể và hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng thực hiện theo quy định tạiThông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.Đề nghị Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợpphát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng kýtờ khai để được hướng dẫn cụ thể.1