Nhập khẩu máy hàn linh kiện bản mạch đã qua sử dụng Lưu

103 1 26/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty là doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty TNHH TOA Việt Nam (TOA, là Doanh nghiệp chế xuất (EPE). Công ty TNHH UMC Việt Nam (UMC là Doanh nghiệp chế xuất (EPE). TCV dự định nhập khẩu MÁY HÀN LINH KIỆN BẢN MẠCH (01 SET) đã qua sử dụng từ TOA và bán lại cho UMC.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18583:Công ty là doanh nghiệp thương mại có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty TNHH TOAViệt Nam (TOA, là Doanh nghiệp chế xuất (EPE). Công ty TNHH UMC Việt Nam(UMC là Doanh nghiệp chế xuất (EPE). TCV dự định nhập khẩu MÁY HÀN LINHKIỆN BẢN MẠCH (01 SET) đã qua sử dụng từ TOA và bán lại cho UMC.- Công ty TOA có được phép xuất khẩu MÁY HÀN ĐÃ QUA SỬ DỤNG cho doanhnghiệp thương mại tại Việt Nam không ?- Công ty TCV có được phép nhập khẩu MÁY HÀN ĐÃ QUA SỬ DỤNG từ TOA vàbán MÁY này cho công ty UMC không?- Công ty UMC có được phép nhập khẩu MÁY HÀN ĐÃ QUA SỬ DỤNG từ Doanhnghiệp thương mại tại Việt Nam không ạ? Nếu được phép xuất khẩu và nhập khẩu, TCV cần chuẩn bị những chứng từ gì và thủtục hải quan như thế nào ạ?Ngày gửi: 27/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TAMURA Corporation Việt NamĐịa chỉ: Tầng 9, Tòa TTC, số 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Email:tam@tamura.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Đối với Công ty TOA (là DNCX)1.1. Trường hợp máy hàn là hàng hoá nhập khẩu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụthuế.- Căn cứ điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ tài chính quyđịnh:“Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định1. Các hình thức thanh lý, hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơthanh lý hàng hoá nhập khẩu của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).2. Nơi làm thủ tục thanh lý: Chi cục Hải quan quản lý DNCX.3. Thủ tục thanh lý:a) Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý,tên gọi, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngàytháng năm gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX;b) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hảiquan hàng hóa xuất khẩu;1 c) Trường hợp thanh lý theo hình thức nhượng bán, cho, biếu, tặng tại thị trường ViệtNam, DNCX thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định và thực hiện chuyển đổi mụcđích sử dụng như sau:c.1) DNCX đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hànghóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩuchuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu banđầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giátính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng;c.2) Sau khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc nhượng bán,cho, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, không phải làm thủ tục hải quan.d) Trường hợp tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tưnày”.Theo quy định trên, công ty TOA phải có văn bản gửi cơ quan hải quan về việc thanhlý tài sản, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý là nhượng bán tại thị trường Việt Nam vàmở tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng. Sau khi chuyển đổi mục đích sử thìthực hiện việc trao đổi, mua bán tại thị trường Việt Nam, không phải làm thủ tục hảiquan.1.2. Trường hợp máy hàn là hàng hoá mua tại thị trường Việt Nam hoặc hànghoá nhập khẩu đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.Đối với hàng hoá mua tại thị trường Việt Nam hoặc hàng hóa nhập khẩu đã thực hiệnnộp đầy đủ các loại thuế tại thời điểm nhập khẩu thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài tự quyết định việc thanh lý và thực hiện mua bán trao đổi tại thị trường ViệtNam không phải làm thủ tục hải quan.2. Đối với công ty TCV (là DN thương mại có vốn đầu tư nước ngoài)- Căn cứ Điều 3, Nghị định số 23 2013/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ:“Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bánhàng hoá là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, các hoạt động khác được quyđịnh tại Chương IV, Chương V, Chương VI của Luật Thương mại.…3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chứcmạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác.2 4. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Namđể bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồmquyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm vềcác thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chứchoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luậtViệt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên có quy định khác.5. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hoá và nhượngquyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.6. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.”Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thươngquy định:“Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hàng hoáDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bánhàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy địnhcủa Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ củadoanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.Theo quy định trên, công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thựchiện các hoạt động mua bán và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hànghóa quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư nếu có quy định về quyền xuất khẩu, nhậpkhẩu và quyền phân phối. Tuy nhiên, công ty chỉ được phép kinh doanh theo đúng cácquyền xuất khẩu, nhập khẩu và quyền phân phối như quy định tại Nghị địnhsố 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ kể trên mà thôi. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.3