Nhập khẩu máy cũ (máy phân tích mạng vector) Lưu

112 1 23/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi đang có nhu cầu nhập lô máy cũ là máy phân tích mạng vector từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam với mục đích thương mại. Hiện nay các thủ tục nhập máy cũ ( loại máy phân tích mạng Vector ) này như thế này điều kiện ra sao, và dựa trên cơ sở nào để nhập.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18565:Chúng tôi đang có nhu cầu nhập lô máy cũ là máy phân tích mạng vector từ TrungQuốc và Hàn Quốc về Việt Nam với mục đích thương mại. Hiện nay các thủ tục nhậpmáy cũ ( loại máy phân tích mạng Vector ) này như thế này điều kiện ra sao, và dựatrên cơ sở nào để nhập.Ngày gửi: 24/03/2017 - Trả lời: 29/03/2017Tên doanh nghiệp: YUDOĐịa chỉ: SAM SUNG quận 9 thành phố Hồ Chí Minh - Email:nguyenhuychinh84@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhậpkhẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên. Công tycó thể tham khảo các quy định sau:1. Trường hợp máy móc của công ty thuộc phạm vi điều chỉnh tại Phụ lục số 01 (Danhmục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu) ban hành kèm theoThông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thôngthì công ty không được phép nhập khẩu.2. Trường hợp máy móc của công ty không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Phụ lục số 01ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT:- Nếu máy móc của công ty có mã HS thuộc chương 84 và chương 85 quy định tạiDanh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèmtheo Thông tư số 103/20158/TT-BTC ngày 01/07/2015 thì thuộc phạm vi điều chỉnhcủa Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Côngnghệ. Theo đó, để được phép nhập khẩu máy móc của công ty phải thoả mãn điều kiệntheo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Cụ thể:“Điều 6. Yêu cầu cụ thể1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốcgia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêuchuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.Nếu đủ điều kiện nhập khẩu, hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tạikhoản 2 điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Cụ thể:“Điều 7. Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng1 ...2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợpdự án đầu tư được chấp thuận theo quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đãqua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩnsản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm một trong các tài liệu sau:a) 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sảnxuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tưnày;b) 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2điều 10 Thông tư này về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sửdụng phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư này”.- Nếu máy móc có mã số HS không thuộc chương 84 và chương 85: Công ty căn cứcác quy định sau để thực hiện:+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 01/06/2014 của Quốc hội;+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết vàbiện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soátHải quan+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.+ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thihành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài+ Các quy định của các bộ, ngành có liên quan đến quản lý chuyên ngành của hànghóa.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2