Nhập khẩu máy chà nhám thùng đã qua sử dụng Lưu

212 2 06/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty muốn nhập khẩu máy chà nhám thùng đã qua sử dụng. Thông tin như sau: - Máy chà nhám thùng 3 trục - Năm sản xuất : 2008 hoặc 2003 - Dùng để chà nhám trên các sản phẩm gỗ - HS code 84659310. Xin được hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu và thuế nhập khẩu cho lô hàng máy đã qua sử dụng này.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18485:Công ty muốn nhập khẩu máy chà nhám thùng đã qua sử dụng. Thông tin như sau:- Máy chà nhám thùng 3 trục- Năm sản xuất : 2008 hoặc 2003- Dùng để chà nhám trên các sản phẩm gỗ- HS code 84659310. Xin được hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu và thuế nhập khẩucho lô hàng máy đã qua sử dụng này.Ngày gửi: 07/03/2017 - Trả lời: 13/03/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ONP - VIỆT NAMĐịa chỉ: XÃ TAM PHƯỚC - TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về thủ tục nhập khẩuMặt hàng nhập khẩu của công ty có mã số HS 84659310 thuộc phạm vi điều chỉnh củaThông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.Căn cứ điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ quy định:“Điều 6. Yêu cầu cụ thể1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốcgia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêuchuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.2. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mớivà dự án đầu tư mở rộng thuộc các trường hợp sau:a) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;b) Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư màkhông thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quancó thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứngnhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì không phải áp dụng quy địnhtại khoản 1 Điều này.Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quanđăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về1 khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khiquyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư”.Căn cứ điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ quy định:“Điều 7. Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng:Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng: ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định củaLuật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung một bộ tài liệu bao gồm:1. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6Thông tư này:- 01 Bản sao chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng kýđầu tư kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩutrong hồ sơ dự án.2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợpdự án đầu tư hoặc được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấychứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư mà không có Danh mụcthiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất vàtiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm 1 trong các tài liệusau:a) 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sảnxuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tưnày;b) 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định quy định tại khoản 2điều 10 Thông tư này về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sửdụng phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này”.Như vậy, đối với mặt hàng có năm sản xuất 2003 không đáp ứng các điều kiện quyđịnh tại điểm a khoản 1 điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN nên công ty khôngđược phép nhập khẩu. Đối với mặt hàng đáp ứng các điều kiện nhập khẩu theo quyđịnh tại điểm a khoản 1 điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN khi nhập khẩu côngty phải thực hiện hồ sơ nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 7 Thôngtư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.2. Về chính sách thuế- Căn cứ vào Biểu Thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghịđịnh 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì mặt hàng có mã HS84659310 có thuế suất thuế nhập khẩu là 3%2 - Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theoThông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính, mặt hàng của côngty có thuế suất thuế GTGT 10%.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3