Nhập khẩu màng xenlophan máy xén màng xenlophan để đóng gói sản phẩm Lưu

31 1 11/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi dự định nhập khẩu máy xén màng xenlophan để đóng gói sản phẩm và màng xenlophan (HS code: 39207110) để làm nguyền liệu cho máy xén màng. Xin hỏi màng xenlophan có phải chịu thuế bảo vệ môi trường không? và có phải kiểm định hàng nhập khẩu không?

Từ khóa : túi ni lông

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18672:Chúng tôi dự định nhập khẩu máy xén màng xenlophan để đóng gói sản phẩm vàmàng xenlophan ( hs code: 39207110) để làm nguyền liệu cho máy xén màng. Xin hỏimàng xenlophan có phải chịu thuế bảo vệ môi trường không? và có phải kiểm địnhhàng nhập khẩu không? Ngày gửi: 12/04/2017 - Trả lời: 14/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY MTV NIỀM TINĐịa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam - Email : manager@ntlog.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 4 điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 1. Đối tượng chịu thuếĐối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế Bảo vệ môi trường và Điều 2Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ được hướngdẫn cụ thể như sau:…4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làmtừ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low densitypolyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng góisẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy địnhcủa pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môitrường….” Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 như sau:Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:“4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hìnhdạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó)được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Lowdensity polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bìđóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môitrường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường….”Như vậy, màng xenlophan (mã HS 3920.71.10) không thuộc đối tượng chịu thuế bảovệ môi trường.- Màng Xenlophan (mã HS 3920.71.10) không thuộc Danh mục cấm nhập khẩu haynhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hoá thông thường1 khác. Trường hợp Xenlophan (mã HS 3920.71.10) dùng để bảo gói, chứa đựng thựcphẩm thì phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị địnhsố 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ. Công ty căn cứ quy định tại cácphụ lục ban hành kèm theo 38/2012/NĐ-CP để xác định cơ quan kiểm tra an toàn thựcphẩm đối với mặt hàng của công ty.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2