Nhập khẩu gas lạnh R134a, 404a, 410a Lưu

1500 17 16/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty tôi có nhập khẩu mặt hàng gas lạnh như sau: - R134a: Hydrofluorocarbon (HFC), CH2FCF3. - R404a: Hydrofluorocarbon (HFC), CHF2CF3/CF3CH3/CH2FCF3. - R410a: Hydrofluorocarbon (HFC), CH2F2CHF2CF3. Chúng tôi đang định áp mã HS cho R134A là 2903.39 và R404a, R410a là 3824.78 thì có đúng không? Để nhập khẩu công ty có cần phải kiểm tra chất lượng, an toàn hay xin giấy phép nhập khẩu gì không và quy trình thủ tục như thế nào?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18575:Công ty tôi có nhập khẩu mặt hàng gas lạnh như sau:- R134a: Hydrofluorocarbon (HFC), CH2FCF3. - R404a: Hydrofluorocarbon (HFC), CHF2CF3/CF3CH3/CH2FCF3.- R410a: Hydrofluorocarbon (HFC), CH2F2CHF2CF3. Chúng tôi đang định áp mã HS cho R134A là 2903.39 và R404a, R410a là 3824.78thì có đúng không? Để nhập khẩu công ty có cần phải kiểm tra chất lượng, an toàn hayxin giấy phép nhập khẩu gì không và quy trình thủ tục như thế nào? Ngày gửi: 17/03/2017 - Trả lời: 29/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinh NamĐịa chỉ: Lô II- 3, Đường số 13, nhóm CN II, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TPHCM- Email : sanhhc@vam.vn1. Về mã HS: - Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm Nghị địnhsố 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính Phù;- Tham khảo công văn số 88/TCHQ-KTSTQ ngày 06/01/2014 của Tổng cục Hải quantrả lời cho Cục Hải quan Tp. Hồ chí Minh về áp mã mặt hàng gas lạnh dòng 400 trởlên; - Căn cứ tên hàng Công ty nêu, ba mặt hàng mặt hàng R134a, R404a, R410a đều cóchứa là Hydrofluorocarbon (HFC), Công ty có thể tham khảo, tạm áp vào mã số3824.78“--Chứa perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), nhưngkhông chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs; - Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hoá của metan, etan hoặc propan; Chất gắn đãđiều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóahọc của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cảcác sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiếthoặc ghi ở nơi khác”. Để có cơ sở áp mã số thuế chính xác, Công ty có thể gửi hồ sơ yêu cầu xác địnhtrước mã số thuế theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính hoặc tạm áp mã số thuế và đề nghị cơ quan hải quan lấymẫu trưng cầu giám định khi nhập khẩu.2. Về Giấy phép nhập khẩu:- Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 củaLiên Bộ Công Thương - Tài Nguyên và Môi trường về quản lý nhập khẩu, xuất khẩuvà tạm nhập- tái xuất các chất làm giảm tầng Ô-Dôn theo quy định của Nghị định thưMontreol về các chất làm suy giảm tần Ô-Dôn:1 Trường hợp mặt hàng gas lạnh nhập khẩu của Công ty có chứa các chất làm suygiảm tầng Ô-Dôn theo quy định tại phụ lục I Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011, khi nhập khẩu Công ty thực hiện theo Điều 2 vềnguyên tắc quản lý nhập khẩu quy định tại Thông tư này. Về thủ tục nhập khẩu, thựchiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư, cụ thể như sau: Điều 4. Thủ tục nhập khẩu các chất HCFC1. Thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ Tài nguyên và Môitrườnga) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụlục I theo đường bưu điện đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm:- Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC: ba (03) bản chính (theo mẫu quy định tạiPhụ lục II của Thông tư này).- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phépkinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thươngnhân.Đối với các trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 3 thì ngoài các chứng từ nêu trên,thương nhân gửi hóa đơn bán hàng và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xácnhận đã hoàn thành thủ tục hải quan của thương nhân xuất khẩu (bản sao có xácnhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) tới Bộ Tài nguyên và Môi trườngđể được xác nhận nhập khẩu.b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệcủa thương nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận nhập khẩu vào ba (03) đơnđăng ký nhập khẩu các chất HCFC trong đó hai (02) đơn đăng ký nhập khẩu được gửicho thương nhân theo đường bưu điện. Xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trườngbao gồm các nội dung: nước xuất khẩu, tên chất, tên hoá học, công thức hoá học, sốAshrae (dùng cho môi chất lạnh), khối lượng và mã HS.Trường hợp từ chối xác nhận nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời bằngvăn bản cho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việckể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.2. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ Công Thươnga) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu các chấtHCFC thuộc Phụ lục I theo đường bưu điện đến Bộ Công Thương, hồ sơ gồm:- Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xácnhận: một (01) bản chính.- Hợp đồng nhập khẩu: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chínhcủa thương nhân.2 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phépkinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thươngnhân.b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệcủa thương nhân, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân theomẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này và gửi giấy phép nhập khẩu chothương nhân theo đường bưu điện.Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bảncho thương nhân biết và nêu rõ lý do trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngàynhận được hồ sơ của thương nhân.3. Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu cácchất HCFCThương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục I nộp cho cơquan Hải quan các giấy tờ sau:a) Một (01) bản chính giấy phép nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục III của Thông tư này;b) Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật về hải quan. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiếnđăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.3