Nhập khẩu “Dầu nóng xoa bóp” có mã HS: 3004.90.55 Lưu

202 0 10/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty xin được tư vấn về chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng “Dầu nóng xoa bóp” có mã HS: 3004.90.55

Từ khóa : nhập khẩu thuốc

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18691:Công ty xin được tư vấn về chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng “Dầu nóng xoabóp” có mã HS: 3004.90.55Ngày gửi: 11/04/2017 - Trả lời: 20/04/2017Tên doanh nghiệp: công ty TNHH Naro Pharma Việt NamĐịa chỉ: TP. Hồ Chí Minh - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Qua ý kiến công ty nêu về mặt hàng “Dầu nóng xoa bóp” có mã HS: 3004.90.55 theoBiểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, nếu được phân loại vào phân nhóm 30.04 sẽlà: “ Thuốc (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 30.02, 30.05 hoặc 30.06) gồm các sảnphẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh, đã được đóng góitheo liều lượng (kể cả các sản phẩm thuộc loại dùng để hấp thụ qua da) hoặc làmthành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ”.Do đó, mặt hàng “Dầu nóng xoa bóp”sẽ được phân loại như sau:+ Phân nhóm 3004.90: - - Loại khác + Mã HS 3004.90.55 - - - Loại khác, dạng dầu xoa bópVì vậy, “Dầu nóng xoa bóp” nếu có mã HS 3004.90.55 theo Biểu thuế nhập khẩu làthuốc và sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010của Bộ Y tế.- Căn cứ điểm a khoản 1 và khoản 2 và điều 4 và điều 6 Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế quy định:Điều 3. Điều kiện và phạm vi của tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu, nhập khẩuthuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc1. Đối với thương nhân là doanh nghiệp Việt Nam:a) Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và có kho thuốcđạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) được nhập khẩu trực tiếp vànhận uỷ thác nhập khẩu thuốc thành phẩm, …;...2. Đối với thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ViệtNam có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (phạm vi sản xuất thuốc)được nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất thuốc của chính doanh nghiệp. Cáchoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc không phục vụ sản xuất thuốc của doanhnghiệp sẽ được Bộ Y tế hướng dẫn tại văn bản khác.…“Điều 4. Quy định chung về nhập khẩu, xuất khẩu thuốc1. Chất lượng thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc nhập khẩu1 Thương nhân sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, ủy thác, nhận ủy thác nhậpkhẩu, xuất khẩu thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc phải chịu trách nhiệmvề chất lượng, an toàn của thuốc nhập khẩu theo quy định của Luật Dược, LuậtThương mại và các quy định khác về quản lý chất lượng thuốc hiện hành....3. Yêu cầu đối với phiếu kiểm nghiệm:Khi làm thủ tục thông quan, doanh nghiệp nhập khẩu thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếpvới thuốc phải xuất trình Hải quan cửa khẩu bản chính phiếu kiểm nghiệm của cơ sởsản xuất chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho từng lô thuốc nhập khẩu của nhàsản xuất trừ dược liệu và các thuốc quy định tại Điều 12, 13, 14, 15, 17 và 18 củaThông tư này.Hải quan cửa khẩu lưu bản sao phiếu kiểm nghiệm có đóng dấu xác nhận của doanhnghiệp nhập khẩu...11. Hồ sơ pháp lý trong hồ sơ nhập khẩu thuốc:a) Giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm (CPP), giấy chứng nhận lưu hành tự do(FSC), giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc cácgiấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tương đương đối với sinh phẩm chẩn đoán In Vitro cóthể nộp bản chính hoặc bản sao hoặc bản dịch tiếng Việt từ tiếng nước ngoài nhưngphải đáp ứng các quy định cụ thể đối với từng loại giấy chứng nhận quy định tại điểmb, điểm c hoặc điểm d khoản này và các quy định chung như sau:...c) Giấy chứng nhận lưu hành tự do ngoài việc đáp ứng các quy định tại điểm akhoản này còn phải đáp ứng các quy định sau:- Phải có xác nhận thuốc được phép lưu hành ở nước xuất xứ, trường hợp thuốckhông lưu hành ở nước xuất xứ, Công ty cung cấp phải có giải trình lý do để CụcQuản lý dược- Bộ Y tế xem xét;...Điều 6. Một số quy định khác1. Thuốc nhập khẩu lưu hành trên thị trường phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều36 Luật Dược...”.- Căn cứ Điều 36 Luật Dược có quy định:“Điều 36. Lưu hành thuốc1. Thuốc lưu hành trên thị trường phải bảo đảm đủ các điều kiện sau đây:a) Đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký;...”Như vậy, khi nhập khẩu Dầu nóng xoa bóp” với mã HS: 3004.90.55 được xem làthuốc dùng cho người thì công ty phải có phiếu kiểm nghiệm, giấy chứng nhận lưuhành và công bố chất lượng sản phẩm theo các quy định trên.2 Về giấy phép nhập khẩu: hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có sốđăng ký thực hiện theo quy định tại điều 11 Thông tư số 47/2010/TT-BYT, trườnghợp đã có sổ lưu hành thì thực hiện theo điều 10 Thông tư số 47/2010/TT-BYT:“Điều 10. Các thuốc khác, trừ các thuốc quy định tại Điều 9 của Thông tư nàyDoanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục trực tiếp tại Hải quan cửa khẩu và xuất trìnhHải quan cửa khẩu danh mục thuốc nhập khẩu (Mẫu số 4) kèm theo bản chính hoặcbản sao công chứng hợp lệ các tài liệu sau : a) Giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc Quyết định cấp số đăng ký lưu hành; các vănbản cho phép thay đổi, bổ sung, đính chính khác (nếu có);...”Lưu ý công ty ngoài các hồ sơ kể trên, đối với cơ sở nhập khẩu thuốc còn phải thựchiện hồ sơ đăng ký kiểm tra Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) theo quy định tạiThông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3