Nhập khẩu bóng đèn Tivi đã qua sử dụng Lưu

26 1 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi xuất 1 lô hàng là: Bóng đèn hình Tivi 15 inch, hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn sử dụng được 70%. Chúng tôi xuất lô hàng này qua nước BANGLADESH với 44 kiện = 36.000 kg. Xin cho hỏi với mặt hàng như trên thì chính sách mặt hàng xuất khẩu như thế nào? mã HS ?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Vân Tải Và Thương Mại Quốc Việt  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Xuất khẩuTiêuđề:Bóng đèn Tivi đã qua sử dụngCâu hỏi:Kính chào Quý Cơ Quan,Công ty chúng tôi xuất 1 lô hàng là: Bóng đèn hình Tivi 15 inch, hàng đã qua sử dụng nhưng vẫn sử dụng được 70%. Chúng tôi xuất lô hàng này qua nước BANGLADESH với 44 kiện = 36.000 kg. Xin cho hỏi với mặt hàng như trên thì chính sách mặt hàng xuất khẩu như thế nào? mã HS ? . Mong quý cớ quan sớm hồi đáp thông tin, cám ơn quý cơ quan.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Hàng hóa doanh nghiệp đề cập không thuộc diện cấm xuất khẩu nên doanh nghiệp được xuất khẩu như hàng hóa thông thường; và có mã số như sau:- 8540.11.00: - - Loại màu.- 8540.12.00: - - Loại đơn sắc.* Căn cứ pháp lý:- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.- Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./.1