Nhập khẩu bộ đèn Led dùng cho hồ bơi Lưu

157 0 17/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi dự định nhập bộ đèn Led dùng cho hồ bơi bao gồm đèn Led, nắp chụp bằng nhựa I chống nước ), bộ chuyển đổi nguồn điện ( tranformer ). Xin tư vấn thủ tục nhập khẩu bộ đèn Led .

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18866:Chúng tôi dự định nhập bộ đèn Led dùng cho hồ bơi bao gồm đèn Led, nắp chụp bằngnhựa I chống nước ), bộ chuyển đổi nguồn điện ( tranformer ). Xin tư vấn thủ tụcnhập khẩu bộ đèn Led .Ngày gửi: 18/05/2017 - Trả lời: 23/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY MTV NIỀM TINĐịa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam - Email : manager@ntlog.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Quyết định 04/2017 QĐ-TTgngày 09/03/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dánnhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện (cóhiệu lực ngày 25/04/2017 thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011)quy định:“Điều 1. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụnghiệu suất năng lượng tối thiểu 1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quangcompact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủlạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đènLED, bình đun nước nóng có dự trữ.” “Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhómthiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact,chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơmđiện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máybiến áp phân phối ba pha, động cơ điện;b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đốivới: Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đốivới: Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.”“Điều 3. Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu… 4. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xáchtay: Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy địnhtại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trìnhphương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệusuất thấp không được xây dựng mới.”1 - Căn cứ khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 5 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày25/12/2013 về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng nănglượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mớiquy định:“Điều 2. Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất nănglượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu:1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng:Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại cácTiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:a) Bóng đèn huỳnh quang compact: TCVN 7896:2008;b) Bóng đèn huỳnh quang dạng ống: TCVN 8249:2009;c) Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang: TCVN 7897:2008;d) Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang: TCVN 8248:2009; …..”“Điều 5. Lộ trình thực hiện1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp:Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bịcó mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.….”Đối chiếu các quy định trên, trường hợp “Đèn LED” có hiệu suất năng lượng thấp hơnhiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 5 Quyếtđịnh số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 thì thuộc diện cấm nhập khẩu.Hồ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị công ty tham khả/o nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2