Nhập khẩu bao bì nhựa PP để đóng hàng xuất khẩu Lưu

437 2 15/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty TNHH KHANG CHÍNH dự kiến nhập mặt hàng bao bì bằng nhựa PP (Bao bì dùng bọc hàng hóa bằng nhựa PP, kích thước (77x36)cm, 85g/cái). Hàng sản xuất tại Trung Quốc Mặt hàng này chúng tôi nhập về cung cấp lại cho đối tác trong nước dùng đóng hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Có 2 loại bao bì kích thước và trọng lượng như trên

Từ khóa : nhập khẩu bao bì

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH KHANG CHÍNH  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Bao bì nhựa Câu hỏi:Kính gửi: Tổng cục Hải quanBộ phận hỗ trợ Công ty TNHH KHANG CHÍNH dự kiến nhập mặt hàng bao bì bằng nhựa PP (Bao bì dùng bọc hàng hóa bằng nhựa PP, kích thước (77x36)cm, 85g/cái). Hàng sản xuất tại Trung QuốcMặt hàng này chúng tôi nhập về cung cấp lại cho đối tác trong nước dùng đóng hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.Có 2 loại bao bì kích thước và trọng lượng như trên 1. Chưa in hình chuyên dùng bọc hàng2. Đã in hình chuyên dùng đóng gạo xuất khẩuToàn bộ số bao bì này sẽ được đóng hàng xuất khẩu không sử dụng trong nước.Công ty TNHH KHANG CHÍNH xin hỏi:+ Mã HS mặt hàng này? mức thuế Nhập khẩu và thuế VAT+ Mặt hàng này có phải kiểm tra chất lượng (hoặc công bố hợp quy tiêu chuẩn chất lượng)?+ Hàng nhập khẩu ngoài thuế xuất nhập khẩu chúng tôi có phải chịu thuế bảo vệ môi trường không?Công ty TNHH KHANG CHÍNH xin chân thảnh cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:1/ Mã HS mặt hàng bao bì nhựa PP: Với mặt hàng bao bì PP, bạn đọc tham khảo thuộc Chương 39 “Plastic và các sản phẩm bằng plastic”, nhóm 39.23 “Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng góihàng hóa, bằng plastic; nút nắp, mũ van và các loại nút đậy khác, bằng plastic”,...Căn cứ pháp lý: 1 - Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;- Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính.Để xác định chính xác mã số hàng hóa nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.2/ Thuế mặt hàng bao bì nhựa PP: Thuế nhập khẩu: Nếu hàng hóa đáp ứng quy định, hướng dẫn tại Điều 36 Nghị định số134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” thì được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10 này. Trường hợp hàng hóa không được miễn thuế thì sau khi xác định được mã số HS của hàng hóa thực tế nhập khẩu, đề nghị bạn đọc tra cứu mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại:+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ "về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018" (nếu hàng hóa đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Nghị định này);+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày01/09/2016 của Chính phủ "về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danhmục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan." (nếu hàng hóa không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Nghị định số 128/2016/NĐ-CP).Thuế GTGT: Hàng nhập gia công thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng”.3/ Kiểm tra chất lượng: Đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại các văn bản pháp luật sau:+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa” và các văn bản hướng dẫn.4/ Đối tượng chịu thuế môi trường:Công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30/01/2012 của Bộ Tài chính “V/v thuế bảo vệ môitrường” hướng dẫn:2 “- Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế BVMT như quy định tại điểm 2.4 Thông tư số 152/2011/TT-BTC nêu trên. Cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu. Đối với hàng hóa là nguyên liệu tiêu hao thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường,sau khi thực hiện thanh khoản hàng gia công theo quy định tại Thông tư 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa này theo quy định.”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập báo để bạn đọc biết. 3