Nhập khẩu bán thành phẩm sản xuất xuất khẩu Lưu

208 2 26/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi muốn nhập SX gỗ hoàn chỉnh về để sơn mới lại và đóng mới bao bì để xuất khẩu. Vậy chúng tôi có áp dụng theo nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để SXXK để được miễn thuế NK không?

Từ khóa : bán thành phẩm

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18764:Chúng tôi muốn nhập SX gỗ hoàn chỉnh về để sơn mới lại và đóng mới bao bì để xuấtkhẩu. Vậy chúng tôi có áp dụng theo nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để SXXK theokhoản d) mục 1. điều 10 nghị định 134/2016/NĐ-CP để được miễn thuế NK không?Ngày gửi: 27/04/2017 - Trả lời: 03/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn.Địa chỉ: KCN Phu Tài - Quy Nhơn - Bình Định - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 1 điều 10 và khoản 1 điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày01/09/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng giacông được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì đểđóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuấtkhẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình gia công hàng hóa xuất khẩu nhưng khôngtrực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa, bao gồm cả trường hợp bên nhận gia công tựnhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện hợp đồng gia công;…d) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia công hoặc đóngchung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoàiđược thể hiện trong hợp đồng gia công hoặc phụ lục hợp đồng gia công và được quảnlý như nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công;Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu đểsản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sảnphẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩmxuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưngkhông trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặcđóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu”;Như vậy, nhập khẩu sản phẩm gỗ về để sơn lại và đóng mới bao bì để xuất khẩukhông phải là “sản phẩm hoàn chỉnh” quy định tại điểm d khoản 1 điều 10 và điểm b1 khoản 1 điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Mặt hàng này công ty có thể khai làbán thành phẩm. Nếu công ty nhập khẩu bán thành phầm theo loại hình gia công thìphải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.Nếu công ty nhập khẩu bán thành phẩm theo loại hình SXXK thì phải đáp ứng điềukiện theo quy định tại khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2