Nhập khẩu bán thành phẩm mỹ phẩm chưa công bố tại Việt Nam Lưu

281 3 21/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty tôi tại Việt Nam muốn nhập bán thành phẩm mỹ phẩm (đặt gia công bên nước ngoài) để về Việt Nam, đóng gói, dãn nhãn sản phẩm công ty tôi thì cần làm thủ tục gì?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18915:Công ty tôi tại Việt Nam muốn nhập bán thành phẩm mỹ phẩm (đặt gia công bên nướcngoài) để về Việt Nam, đóng gói, dãn nhãn sản phẩm công ty tôi thì cần làm thủ tụcgì?Ngày gửi: 22/05/2017 - Trả lời: 02/06/2017Tên doanh nghiệp: Công ty mỹ phẩm yue meiĐịa chỉ: tầng 4 D2 giảng võ , Ba đình, Hà Nội - Email : chihlu38@gmail.comCăn cứ khoản 1 Điều 35 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quyđịnh về việc nhập khẩu mỹ phẩm như sau: “Các sản phẩm mỹ phẩm đã được CụcQuản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệulực được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hảiquan theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình vớicơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược - BộY tế cấp số tiếp nhận.”Căn cứ Điều 3 và Điều 4 Thông tư trên quy định: “Điều 3. Quy định về việc công bốsản phẩm mỹ phẩm1. Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉđược phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịutrách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước cóthẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.2. Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành.3. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phảicó chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.4. Việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm)phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (Phụlục số 03-MP).Điều 4. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩmHồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm củaPhiếu công bố);2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu tráchnhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trườnghợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sảnphẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);1 3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặcchủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩmra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹphẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu tráchnhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩmnhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoálãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sựtheo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng cácyêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư này.4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bốsản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau:a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn.Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kểtừ ngày cấp.b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợpđược miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thànhviên.”Do đó, việc Công ty nhập khẩu mỹ phẩm phải tuân theo các quy định trên và liên hệvới Cục Quản lý dược - Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tại nơi Công ty nhập khẩu để đượchướng dẫn chi tiết.Về hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng kýtờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2