Nhập khẩu bán thành phẩm gia công sản xuất, xuất khẩu Lưu

118 1 02/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Xin hỏi: Thủ tục nhập khẩu bán thành phẩm từ nước ngoài về Việt Nam đối với loại hình SXXK /Gia công như thế nào?

Từ khóa : bán thành phẩm

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18774:“Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Xin hỏi: Thủ tục nhậpkhẩu bán thành phẩm từ nước ngoài về Việt Nam đối với loại hình SXXK /Gia côngnhư thế nào?”Ngày gửi: 03/05/2017 - Trả lời: 04/05/2017Tên doanh nghiệp: Báo Hải quanĐịa chỉ: TP HCM - Email :Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1./ Về thủ tục nhập khẩu:Căn cứ khoản 1 điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 54. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩuNguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chếxuất gồm:1. Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quátrình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu”.Như vậy, công ty nhập khẩu bán thành phẩm để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩuthực hiện thủ tục hải quan theo quy định về nhập khẩu nguyên liệu để gia công, sảnxuất hàng hoá xuất khẩu.Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để gia công thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoáxuất khẩu (NSXXK) thực hiện theo khoản 1 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.2./ Về chính sách thuế:- Căn cứ khoản 1 điều 10 và khoản 1 điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày01/09/2015 của Chính phủ quy định:“Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia côngxuất khẩu1. Hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng giacông được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì đểđóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuấtkhẩu ...;... Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu1 1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu đểsản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm:a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sảnphẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩmxuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưngkhông trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;Như vậy, bán thành phẩm nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu thuộcđối tượng miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp nhậpkhẩu bán thành phẩm theo loại hình gia công thì phải đáp ứng quy định tại khoản 2điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và nhập khẩu theo loại hình NSXXK thì phải đápứng quy định tại khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP mới đủ điều kiện đượcmiễn thuế.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng kýtờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2