Nhập hàng hóa từ kho ngoại quan Lưu

166 2 31/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Sau đó công ty Framas ký hợp đồng mua bán với công ty VN SAMHO ở Việt nam và kho sagawa được chỉ định giao hàng cho công ty VN SAMHO. Như vậy công ty VN SAMHO có được làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18933:Công ty Yin Hwa VN (địa chỉ ở Bình dương) ký hợp đồng bán phom giày cho công tyORGINAL DESIGNS ở Hongkong (có thuê kho ngoại quan sagawa Linh trung).Công ty Yin Hwa mở tờ khai xuất khẩu vào kho ngoại quan sagawa Linh trung. Sauđó công ty ORGINAL DESIGNS ký hợp đồng mua bán với công ty Framas ở Đức vớisố hàng trên. Sau đó công ty Framas ký hợp đồng mua bán với công ty VN SAMHO ởViệt nam và kho sagawa được chỉ định giao hàng cho công ty VN SAMHO. Như vậycông ty VN SAMHO có được làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu không?Ngày gửi: 01/06/2017 - Trả lời: 07/06/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH VIỆT NAM SAMHOĐịa chỉ: 231/34 Lưu hữu Phước, phường 15, quận 8, tphcm - Email:ntlkv@yahoo.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 3 điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chínhphủ quy định:“Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quanChủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ khongoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hànghóa gửi kho ngoại quan:…3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa”.Căn cứ khoản 8 điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy đinh:“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan....8. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá gửi kho ngoại quan do chủ hàng hoá thựchiện khi có hành vi mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thươngmại. Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý khongoại quan về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quảnlý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hoá gửikho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hoá đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồngthuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ”.Như vậy, khi có hợp đồng mua bán giữa công ty ORGINAL DESIGNS và công tycông ty Framas thì thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với hàng hoá gửi kho ngoạiquan. Lúc này chủ hàng gửi kho ngoại quan và chủ sỡ hữu hàng hoá là công tyFramas.Căn cứ khoản 2 điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chínhphủ quy định:1 “Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan…2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc cáckhu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thôngtin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đốivới hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểmnhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa rakhỏi kho ngoại quan”.Theo quy định trên, khi có hợp đồng mua bán giữa công ty Framas và công ty Samhothì công ty Framas hoặc công ty được công ty Framas uỷ quyền phải kê khai thông tinhàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Công tySamho phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theoloại hình nhập khẩu tương ứng.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2