Nhập giấy có in hình quần áo, người mẫu nhưng không có chữ, số. Lưu

12 0 11/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có nhập khẩu về một loại giấy có in hình quần áo và người mẫu nhưng không có chữ, số trong tờ giấy, nhằm phục vụ cho việc kinh doanh quần áo thời trang. Nhập loại hình A41. Chúng tôi không biết có phải tiến hành kiểm tra văn hóa số giấy này không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18849:Chúng tôi có nhập khẩu về một loại giấy có in hình quần áo và người mẫu nhưngkhông có chữ, số trong tờ giấy, nhằm phục vụ cho việc kinh doanh quần áo thời trang.Nhập loại hình A41. Chúng tôi không biết có phải tiến hành kiểm tra văn hóa số giấynày không?Ngày gửi: 12/05/2017 - Trả lời: 18/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Onward Kashiyama Việt NamĐịa chỉ: Số 60, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, tp Hồ Chí Minh- Email :sautrong.nv@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quảnlý chuyên ngành tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ quy định: “Các loại ấn phẩm (sách, báo, tạp chí,tranh, ảnh, lịch)” thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.- Căn cứ điều khoản 2 điều 2, điều 8 Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày17/06/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:“Điều 2. Hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm theo mã số HS...2. Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm:Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm là xuất bản phẩm theo mô tả và mãsố HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc cácnhóm:a) 49.01;b) 4903.00.00 và 4904.00.00;c) 49.05;d) 4910.00.00;đ) 49.11.Điều 8. Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm1. Hàng hóa là xuất bản phẩm quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này khi nhậpkhẩu phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tưnày.2. Hàng hóa là xuất bản phẩm có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 10Luật Xuất bản bị cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức ».- Căn cứ khoản 1 điều 10 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốchội quy định:1 “Điều 10. Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản1. Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:a) Tuyên truyền chống Nhà nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khốiđại đoàn kết dân tộc;b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc vànhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dân ô,đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;c) Tiết lộ bi mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quyđịnh;đ) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danhnhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốcgia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cánhân”.Như vậy, theo các quy định trên, giấy có in hình ảnh thuộc quản lý chuyên ngành củaBộ Thông tin và Truyền thông, khi nhập khẩu để kinh doanh phải có văn bản xác nhậnđăng ký nhập khẩu của Cục Xuất bản, In và Phát hành. Hồ sơ thủ tục đăng ký và xácnhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh thực hiện theo quy định tại điều9 Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT. Trường hợp có nội dung vi phạm quy định tại khoản 1 điều 10 Luật Xuất bản số19/2012/QH13 bị cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc,đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướngdẫn cụ thể.2