Nhập cẩu tháp cũ năm 1996, xuất xứ Germany Lưu

109 3 13/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi có được phép nhập loại hàng cũ này không? 2/ Ngoài thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và Kiểm định an toàn kỹ thuật thì mặt hàng này có phải xin bất kỳ giấy phép Bộ Ngành nào khác không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18580:Hiện nay, chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu hàng hóa như sau:- Tên hàng: Cẩu tháp - Xuất xử: nước Đức.- Năm sản xuất: 1996.- Model: WK320 BE-G7 WOLFF- Trị giá: 105,000 USD/chiếc.Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ thì mặt hàng cẩu thápcủa chúng tôi không chịu sự điều tiết của Thông tư này. Thông tư 03/2010/TT-BLDTBXH thì mặt hàng này khi nhập về phải kiểm tra chất lượng và Kiểm định Antoàn kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành. 1/ Công ty chúng tôi có được phép nhập loạihàng cũ này không? 2/ Ngoài thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và Kiểmđịnh an toàn kỹ thuật thì mặt hàng này có phải xin bất kỳ giấy phép Bộ Ngành nàokhác không? Ngày gửi: 14/03/2017 - Trả lời: 30/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty CP A TO Z VIỆT NAMĐịa chỉ: SN 2 ngách 2/17 Phố Định Công Thượng, P.Định công, Q.Hoàng Mai, TP.HàNội - Email : atoztrading360@gmail.com- Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của BộKhoa học và Công nghệ:“1. Thông tư này quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thếđã qua sử dụng có mã số HS thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tưsố 103/2015/TT-BTC, nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nướcmà không thuộc các Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướngchính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định”.Trường hợp mặt hàng cẩu tháp của Công ty nhập khẩu là cần trục tháp, đã qua sửdụng thì có mã HS thuộc chương 84, thuộc phạm vi điều chỉnh của Thôngtư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Công tyđược phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu quyđịnh tại Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 , cụthể như sau:Điều 5. Yêu cầu chungThiết bị đã qua sử dụng khi nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiếtkiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.Điều 6. Yêu cầu cụ thể1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;1 b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốcgia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêuchuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.2. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mớivà dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau:a) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;b) Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư màkhông thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quancó thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứngnhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy địnhtại khoản 1 Điều này.Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quanđăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn vềkhoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khiquyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.3. Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng: Chỉ được nhập khẩukhi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang đượcvận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủyquyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.4. Trong trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phâncông quản lý, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy địnhyêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này đốivới thiết bị đã qua sử dụng (thấp hơn 10 năm) và thông báo cho Bộ Khoa học và Côngnghệ biết để thống nhất quản lý.Ngoài ra, Công ty có thể tham khảo thêm Điều 1 Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2012 của Bộ lao động và Thương binh Xã hội quy định Quychuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng, trong đó có mặthàng cần trục tháp. Về điều kiện đảm bảo an toàn đối với thiết bị nâng nhập khẩu thựchiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 Điều 2, Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày30/03/2012, cụ thể như sau: 3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thiết bị nâng nhập khẩu 3.2.1. Thiết bị nâng nhập khẩu phải có đủ hồ sơ kỹ thuật gốc và được công bốhợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy định bởi tổ chức chứng nhận được chỉ địnhcủa Việt Nam hoặc tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ướcquốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốctế mà cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.2 3.2.2. Trong trường hợp các thiết bị nâng nhập khẩu mà theo thỏa thuận songphương, đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam với các nước xuất khẩu thiết bị nâng quy định không phải kiểm tra chất lượngkhi nhập khẩu thì các thiết bị nâng này được miễn kiểm tra nhập khẩu. 3.2.3. Đối với các chủng loại thiết bị nâng thỏa mãn quy định tại mục 3.2.1, nếuqua 3 lần kiểm tra liên tục đạt chất lượng nhập khẩu sẽ được miễn kiểm tra nhậpkhẩu. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội sẽ thông báo cụ thể với cơ quan Hải quan và trên các phương tiệnthông tin đại chúng. Tuy nhiên, nếu phát hiện thiết bị nâng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượngnhập khẩu hoặc có phản ánh của người tiêu dùng, việc kiểm tra chất lượng thiết bịnâng sẽ được chuyển sang chế độ kiểm tra chất lượng nhập khẩu thông thường. 3.2.4. Thiết bị nâng nhập khẩu không đáp ứng quy định tại mục 3.2.1 nêu trênthì khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được thừa nhậntheo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặcthỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam ký kết giám định tại cửa khẩu nhập. 3.2.5. Thiết bị nâng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủtục quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiếnđăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.3