Nhập bổ sung nguyên liệu cho hợp đồng gia công Lưu

29 1 19/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Nay bên thuê gia công muốn gửi cho chúng tôi chất phụ gia (không có trong hợp đồng) để kèm với sản phẩm xuất khẩu. Chúng tôi có thể bổ sung chất phụ gia này vào hợp đồng gia công và mở tờ khai nhập gia công cho mặt hàng này được không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18726:Công ty gia công cho thương nhân nước ngoài. Tháng 3/2017 chúng tôi kí hợp đồnggia công và đã nhập khẩu toàn bộ nguyên liệu của hợp đồng. Nay bên thuê gia côngmuốn gửi cho chúng tôi chất phụ gia (không có trong hợp đồng) để kèm với sản phẩmxuất khẩu. Chúng tôi có thể bổ sung chất phụ gia này vào hợp đồng gia công và mở tờkhai nhập gia công cho mặt hàng này được không? Ngày gửi: 20/04/2017 - Trả lời: 26/04/2017Tên doanh nghiệp: CTY TNHH MTV SEABERY PRODUCTSĐịa chỉ: Lô B6 KCN Suối Dầu, Suối tân cam Lâm Khánh Hòa. - Email:kevin.tran@seabery.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 29 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:“Điều 29. Hợp đồng gia côngHợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trịpháp lý tương đương theo quy định của Luật Thương mại và phải tối thiểu bao gồmcác điều khoản sau:1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.3. Giá gia công.4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu,phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyênliệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong giacông.6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phụcvụ gia công (nếu có).7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bịthuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.8. Địa điểm và thời gian giao hàng.9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng”.Trường hợp công ty muốn bổ sung chất phụ gia vào hợp đồng gia công thì công ty vàbên đặt gia công phải ký kết phục lục hợp đồng bổ sung danh mục, số lượng, trị giánguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2