Nguyên phụ liệu nhập loại hình A12 nhưng sau đó tìm được hợp đồng xuất khẩu, thủ tục để được hoàn thuế như thế nào Lưu

1937 19 16/05/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Năm 2016 chúng tôi có nhập NPL theo loại hình A12, đến nay công ty đã tìm được hợp đồng xuất khẩu, công ty có sử dụng NPL nhập A12 này để sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 6 năm 2017

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18859:Năm 2016 chúng tôi có nhập NPL theo loại hình A12, đến nay công ty đã tìm đượchợp đồng xuất khẩu, công ty có sử dụng NPL nhập A12 này để sản xuất và xuất khẩumặt hàng này trong tháng 6 năm 2017. Trong các NPL cấu thành sản phẩm XK, ctychỉ có nhập 1 NPL này, các NPL khác cty mua trong nước. 1. Xây dựng định mức chosản phẩm XK: Căn cứ theo điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC - Trong bảng xây dựngđịnh mức có 2 phần: phần danh sách NPL và danh sách NPL cung ứng trong nước.Vậy NPL nhập khẩu này chúng tôi khai định mức ở phần nào ? - Về mã NPL, khi mởTK nhập NPL này theo loại hình A12 nên ko có mã NPL, vậy khi khai định mức cómã NPL thì khi mở TK xuất hệ thống sẽ không tự động trừ --> NPL này trên hệ thốngsẽ ra âm .2. Tờ khai xuất - Mở theo loại hình E62 hay loại hình nào ? vì ko có bất kỳ NPL nàonhập theo loại hình E31, chỉ có 1 NPL cà chua nhập theo loại hình A12, hệ thống cócho mở được tờ khai theo loại hình E62 này hay không ? Trên tờ khai xuất này mìnhcó cần ghi rõ hàng có sử dụng NPL nhập khẩu của TK số.., ngày ... ??3. Căn cứ theo điều 114 thông tư 38/2015/TT-BTC thì hồ sơ xin hoàn thuế ngoàinhững chứng từ : CV xin hoàn, phiếu xuất nhập kho, chứng từ thanh toán, tờ khainhập khẩu, xuất khẩu , công ty có cần nộp thêm chứng từ gì thêm không ? Ngày gửi: 17/05/2017 - Trả lời: 19/05/2017Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Royal FoodsĐịa chỉ: Lô 19-20 KCN Mỹ Tho, Tiền Giang - Email : nguyenlerf@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về việc xây dựng định mứcCăn cứ điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh:Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng đểsản xuất một đơn vị sản phẩm;b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sảnphẩm;c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế haohụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ% so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặcđịnh mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mức1 sử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệuhoặc vật tư.Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu,vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc cóyêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư.2. Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu ban đầu là lượng nguyên liệuthành phần sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ một nguyên liệuban đầu.3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng vàtỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thayđổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đếnviệc thay đổi định mức.4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chínhxác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vàođúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lýtheo quy định của pháp luật.5. Khi xác định số tiền thuế được hoàn hoặc không thu, tổ chức, cá nhân quan căn cứvào quy định tại Thông tư này và định mức thực tế sử dụng nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.Như vậy, về định mức sản phẩm công ty tự xây dựng dựa vào thực tế sản xuất sảnphẩm. Do công ty không cung cấp chi tiết quy trình xây dựng định mức, bảng địnhmức của sản phẩm nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác câu hỏi trên. Công ty căncứ các quy định trên để thực hiện.2. Về loại hình xuất khẩuCăn cứ điểm a khoản 2 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩma) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hìnhSXXK;a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.2 a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh với điều kiện thời gian nhập khẩu không quá 02 năm kể từ ngàyđăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khaihàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khaihàng hóa nhập khẩu;Như vậy, sản phẩm của công ty kết hợp từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo loại hìnhkinh doanh và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì khi xuất khẩu sản phẩm khôngđược quản lý theo loại hình SXXK (E62). Công ty quản lý theo loại hình xuất kinhdoanh B11.3. Về hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu loại hình A12Căn cứ khoản 1 và điểm c khoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày01/09/2016 của Chính phủ quy định:Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đãxuất khẩu sản phẩm1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất,kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩmra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đãnộp.3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:…c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuấtkhẩu;Do sản phẩm xuất khẩu của công ty không xuất khẩu theo loại hình SXXK (E62) nênkhông đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định trên. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.3