Người thân bên Mỹ gửi đồ về Việt Nam có mất thuế không Lưu

53 3 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Em là một người yêu công nghệ nên rất thích chiếc laptop New Alienware 15 năm 2016, và sản phẩm này không bán ở VN. Chị em cưới chồng và hiện đang ở bên Mỹ, chị em mua tặng em chiếc laptop đó và gửi về VN thì em có mất tiền thuế gì không ạ, nếu có thì tính theo công thức như nào ạ ?

Từ khóa : quà biếu tặng

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Quân Hoàng Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Chính sách thuế Tiêu đề: Người thân bên mỹ gửi đồ về VN có mất thuế không ? Câu hỏi: Em là một người yêu công nghệ nên rất thích chiếc laptop New Alienware 15 năm 2016, và sản phẩm này không bán ở VN. Chị em cưới chồng và hiện đang ở bên Mỹ, chị em mua tặng em chiếc laptop đó và gửi về VN thì em có mất tiền thuế gì không ạ, nếu có thì tính theo công thức như nào ạ ? Em cám ơn Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Vướng mắc của Anh(Chị), Bộ phận hỗ trợ người sử dụng có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Về chính sách mặt hàng: Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì máy tính xách tay đã qua sử dụng thuộc các mã hàng hóa sau cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam: - 8471.30.20: - - Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook. … Nếu hàng hóa của Anh(Chị) không thuộc hàng cấm nêu trên thì được nhập khẩu. 2/ Về thuế nhập khẩu: Hàng hóa Anh(Chị) mua trị giá trên 1 triệu đồng nên phải nộp các khoản sau: thuế nhập khẩu, thuế VAT và lệ phí trên toàn bộ giá trị lô hàng 2.1 Về thuế nhập khẩu: Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế hàng hóa, tính chất, cấu tạo hàng hóa đồng thời căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính "về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam" để xác 2 định mã HS chi tiết phù hợp. Trên cơ sở mã HS hàng hóa, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013. Ông (Bà) có thể tham khảo mã hàng hóa sau tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC nêu trên: - 8471.30.20: - - Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook: 0%. 2.2 Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm: - Căn cứ tính thuế quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. - Phương pháp tính thuế quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Cụ thể: “Việc xác định số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm được căn cứ vào số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, trị giá tính thuế, thuế suất từng mặt hàng và được thực hiện theo công thức sau: Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp = Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan x Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa x Thuế suất của từng mặt hàng 3/ Về thuế VAT: Thực hiện theo quy định tại: - Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3. - Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng. - Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị giă tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. 4/ Lệ phí hải quan: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan. Bộ phận hỗ trợ người sử dụng thông báo để Ông (Bà) biết./.